LEADER OOST-GRONINGEN

LEADER OOST-GRONINGEN

LEADER OOST-GRONINGEN           Doel regeling Leader Oost-Groningen Voor een leefbaar, economisch sterk en vitaal Oost-Groninger platteland LEADER Oost-Groningen is een Europees subsidieprogramma en ondersteunt initiatieven van inwoners,...
Eurostars 3 subsidie

Eurostars 3 subsidie

Eurostars-3 subsidie Internationale marktgerichte R&D Zesde internationale call – openstelling 12 januari 2024 en sluiting op 14 maart 2024     Bent u mkb’er in een technologische onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met...
Leader Oost-Groningen

Leader Oost-Groningen

Subsidieregeling Leader Oost-Groningen Volgende deadline: 2 november 2023   Doel van de regeling Oost-Groningen heeft te maken met uitdagingen op meerdere thema’s. Om de kracht van deze regio te behouden, kansen te stimuleren en te innoveren is Oost-Groningen...
Internationaal Ondernemen Fryslân

Internationaal Ondernemen Fryslân

InternationaAl Ondernemen Fryslân Voucherregeling Internationaal Ondernemen Fryslân Bent u een ondernemer met de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan? Ontbreekt het u bijvoorbeeld op het moment nog aan expertise en kennis van de juiste...
– DHI – Internationaal ondernemen

– DHI – Internationaal ondernemen

DHI subsidie in het kort Internationaal ondernemen Wat houdt de regeling in? De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities....