Eurostars 3 subsidie

Eurostars 3 subsidie

Eurostars-3 subsidie Internationale marktgerichte R&D Zesde internationale call – openstelling 12 januari 2024 en sluiting op 14 maart 2024     Bent u mkb’er in een technologische onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met...
Leader Oost-Groningen

Leader Oost-Groningen

Subsidieregeling Leader Oost-Groningen Volgende deadline: 2 november 2023   Doel van de regeling Oost-Groningen heeft te maken met uitdagingen op meerdere thema’s. Om de kracht van deze regio te behouden, kansen te stimuleren en te innoveren is Oost-Groningen...
Internationaal Ondernemen Fryslân

Internationaal Ondernemen Fryslân

InternationaAl Ondernemen Fryslân Voucherregeling Internationaal Ondernemen Fryslân Bent u een ondernemer met de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan? Ontbreekt het u bijvoorbeeld op het moment nog aan expertise en kennis van de juiste...
– DHI – Internationaal ondernemen

– DHI – Internationaal ondernemen

DHI subsidie in het kort Internationaal ondernemen Wat houdt de regeling in? De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities....
Internationaal Ondernemen Fryslân

Internationaal Ondernemen Fryslân

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân Internationaal ondernemen door Friese mkb’ers Wat houdt de regeling in? Op 22 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten opnieuw € 350.000,- opengesteld voor de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân....