DHI 

Internationaal ondernemen

Wat houdt de regeling in? 
De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities. Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor Nederlandse export. Heeft u internationale ambities en interesse in opkomende, reeds ontwikkelde of ontwikkelingsmarkten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming?

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
De volgende projecten komen in aanmerking voor DHI-subsidie:

  1. Demonstratieprojecten: Een demonstratieproject is een project waarin Nederlandse mkb-ondernemingen in het buitenland hun technologie, kapitaalgoed of dienst in een praktijksituatie demonstreren. Het doel van het demonstratieproject is om deze technologie in het doelland te introduceren, om op deze manier export van substantiële omvang te realiseren die binnen drie jaar in omvang minstens tien keer zo groot is als het subsidiebedrag.
    .
  2. Haalbaarheidsstudies: Haalbaarheidsstudies hebben als doel om een buitenlandse klant te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten.
    .
  3. Investeringsvoorbereidingsstudies: Een investeringsvoorbereidingsstudie wordt ingezet om te onderzoeken of een investering in een onderneming in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen.

Wie komt voor de DHI regeling in aanmerking?
Deze subsidieregeling is bedoeld voor Nederlandse mkb-ondernemingen die zich richten op bovengenoemde activiteiten. DHI staat open voor alle landen, behalve voor het Europese deel van het Koninkrijk Nederland en landen waarvoor internationale sancties gelden.

Subsidiebijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000,- voor demonstratieprojecten en € 100.000,- voor zowel haalbaarheidsstudies als investeringsvoorbereidingsstudies. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn.

Vanaf 2023 zal extra financiering mogelijk gemaakt worden voor DHI-projecten die bijdragen aan vergroening. Voor dergelijke projecten is het maximale subsidiepercentage 70% van de subsidiabele kosten in plaats van 50%.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

6 + 1 =