Vraag ons alles over subsidies

Subsidie is een financiële bijdrage van de overheid of een andere publieke instantie die bedoeld is om bepaalde activiteiten of projecten te stimuleren die als waardevol worden beschouwd voor de samenleving. 

Subsidies zijn heel dynamisch, dus we helpen je graag om te kijken hoe jij je project of bedrijf een financiële boost kunt geven. 

Zoals Harold zegt, “er kan vaak meer dan je denkt

Veelgestelde vragen

Watvoor subsidies zijn er?

De vraag naar het soort subsidies is breed en kan variëren van kleine lokale initiatieven tot grote internationale programma’s.

Gemeenschappelijke categorieën zijn onderwijs, gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek, milieu, cultuur, en technologische ontwikkeling.
In Nederland zijn er specifieke regelingen zoals de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor R&D-projecten, energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen en diverse EU-fondsen voor regionale ontwikkeling.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Het aanvragen van een subsidie vereist meestal dat je een formulier invult en de benodigde documentatie bijvoegt, zoals projectplannen en begrotingen. Daarnaast stuur je een aantal andere documenten mee, bijvoorbeeld een MKB-verklaring. We helpen je met alle documenten en benodigde stappen, daarbij beginnen we met een gedegen opzet van je projectplan.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie?

De criteria variëren per subsidie. Algemene voorwaarden kunnen zijn: de locatie van het project, de grootte van je organisatie, de aard van het project, en of het project bijdraagt aan specifieke beleidsdoelen zoals duurzaamheid of innovatie. Subsidie instanties stellen vaak specifieke eisen aan de economische impact van het project in de regio.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidies kunnen door een breed scala aan entiteiten worden aangevraagd, afhankelijk van het specifieke doel en de criteria van de subsidie. Hier zijn enkele van de meest voorkomende soorten aanvragers:

Bedrijven en ondernemers:
Kleine, middelgrote en grote bedrijven kunnen subsidies aanvragen voor activiteiten zoals onderzoek en ontwikkeling, uitbreiding van de productiecapaciteiten, energie-efficiëntieprojecten, en internationale expansie. Maar bijvoorbeeld ook voor ontwikkeling van personeel.

Non-profitorganisaties:
Stichtingen, verenigingen, en andere non-profitorganisaties kunnen subsidies aanvragen om bijvoorbeeld hun maatschappelijke, culturele, educatieve of milieugerelateerde projecten te ondersteunen.

Onderwijsinstellingen:
Scholen, universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen subsidie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, educatieve programma’s, infrastructuurontwikkeling, en samenwerkingsprojecten met de industrie.

Overheidsinstanties:
Lokale en regionale overheden kunnen subsidies ontvangen voor projecten die gericht zijn op stedelijke ontwikkeling, infrastructuurverbetering, openbare dienstverlening en meer.

Individuen en groepen:
In sommige gevallen kunnen individuele personen of gemeenschapsgroepen subsidies aanvragen voor educatieve doeleinden, artistieke projecten, of gemeenschapsontwikkelingsinitiatieven.

Zorgaanbieders:
Ziekenhuizen, gezondheidsklinieken en andere zorgverleners kunnen subsidies aanvragen voor gezondheidszorgonderzoek, de implementatie van innovatieve gezondheidstechnologieën, en het verbeteren van patiëntenzorg.

Elke subsidie heeft specifieke vereisten en voorwaarden die bepalen wie er in aanmerking komt. In veel gevallen wordt samenwerking met meerdere partijen ook toegejuicht.

Heb ik echt een subsidiekantoor nodig?

In de ideale wereld niet. Maar de realiteit is dat er honderden subsidies gelijktijdig openstaan en wij weten waar we moeten zoeken. Daarnaast helpen we je met het aanvraagproces. Door met een subsidiekantoor samen te werken maak je minder interne uren en is je slagingskans groter.

Hoe werkt de financiële rapportage nadat ik een subsidie heb ontvangen?

Na het ontvangen van een subsidie ben je meestal verplicht om regelmatig financiële en voortgangsrapportages in te dienen om aan te tonen dat het geld wordt besteed volgens het subsidieplan. Deze rapportages moeten gedetailleerd je uitgaven documenteren en laten zien hoe deze bijdragen aan de doelen van het gesubsidieerde project. Je ontvangt van ons een uitleg bij beschikking, dus als de subsidie is toegewezen zodat je weet wat je aan het eind van de projectperiode dient op te leveren.

Kan ik meerdere subsidies tegelijk ontvangen?

Ja, het is mogelijk om meerdere subsidies tegelijk te ontvangen, maar je moet altijd de regels voor cumulatie van subsidies in acht nemen. Dit betekent dat het totale subsidiebedrag niet hoger mag zijn dan de toegestane maximale financiële ondersteuning voor het project. Transparantie is hier het sleutelwoord.

Hoe kan ik mijn subsidiegebruik verantwoorden?

Je dient een duidelijk en nauwkeurig verslag bij te houden van alle activiteiten en uitgaven die betrekking hebben op de subsidie. Bewaar facturen en documentatie die aantonen dat de uitgaven in lijn zijn met de doelstellingen van het subsidieproject.

Zijn er subsidies beschikbaar voor internationale projecten?

Ja, er zijn vaak subsidies beschikbaar voor internationale projecten, vooral die welke samenwerking en kennisuitwisseling tussen landen bevorderen. SNN bijvoorbeeld, kan deelnemen aan programma’s die grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten ondersteunen, zoals INTERREG.

Is WBSO subsidie?

WBSO is een vreemde eend in de bijt. De WBSO is een Nederlandse fiscale regeling die bedoeld is om bedrijven te stimuleren om meer onderzoeks- en ontwikkelingswerk (R&D) uit te voeren. Bedrijven die aan speur- en ontwikkelingswerk doen, kunnen via de WBSO hun loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten verlagen. Dit gebeurt door een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen.

De regeling is bedoeld om innovatie binnen Nederlandse bedrijven te bevorderen, ongeacht hun grootte of sector. De WBSO verlaagt dus direct de R&D-kosten en maakt het voor ondernemingen aantrekkelijker om te investeren in technologische innovatie en ontwikkeling. Dit is een goed voorbeeld van hoe subsidies niet altijd directe geldoverdrachten hoeven te zijn, maar ook kunnen bestaan uit fiscale voordelen.

We hebben speciaal voor WBSO-aanvragen het WBSO kantoor. Ook daar ben je altijd welkom voor een kopje koffie.

Ontmoet ons team

Harold Helmus

h.helmus@ruberacia.nl

Verena Peper

v.peper@ruberacia.nl

Paula Nordhauzen

p.nordhauzen@ruberacia.nl

Adrienne Bakker Ruber Acia

Patrick Kroezen

p.kroezen@ruberacia.nl

Toine Fennis Ruber Acia

Toine Fennis

t.fennis@ruberacia.nl

Adrienne Bakker Ruber Acia

Adriënne Bakker

a.bakker@ruberacia.nl

Lieuwe Helmus

l.helmus@ruberacia.nl

Adrienne Bakker Ruber Acia

Willem Schreuder

w.schreuder@ruberacia.nl

Jij?

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's!

Onze werkwijze

Ben je innovatief, maatschappelijk betrokken, heb je internationale plannen of zet je je in voor een betere wereld? Dan kunnen we op verschillende manieren samenwerken om te zorgen dat jij meer financieringsmogelijkheden krijgt.

De meestvoorkomende samenwerkingen zijn:

Specifieke subsidies
Je weet al in welke subsidie je geïnteresseerd bent. We gaan samen kijken of je aan alle voorwaarden voldoet en dan gaan we je ondersteunen maken met het opstellen van een kansrijke aanvraag.

Dit kan voor veel subsidies op basis van ‘no cure, no pay’, maar het verschilt per subsidie.

Standby service
Jouw organisatie is volop in ontwikkeling, maar je komt er zelf niet aan toe om uit te zoeken welke subsidies geschikt zijn. Dan is de standby-service voor jou!

Het team van Ruber Acia besteedt 3 uur per kwartaal aan het verzamelen van informatie over de aanvrager die mogelijk relevant is voor subsidies, het informeren bij passende subsidies en het fungeren als vraagloket. Dat doet Ruber Acia proactief en reactief (bij vragen).

Subsidiescan
Wil je eenmalig een inventarisatie doen van de mogelijkheden voor jouw organisatie? Met een subsidiescan krijg je een eerste overzicht van mogelijkheden, daarmee heb je een sterke start!

Schroom niet om te bellen 085-0160268 of te mailen