Subsidieregeling Leader Oost-Groningen

Volgende deadline: 2 november 2023

 

Doel van de regeling

Oost-Groningen heeft te maken met uitdagingen op meerdere thema’s. Om de kracht van deze regio te behouden, kansen te stimuleren en te innoveren is Oost-Groningen aangewezen als Leaderregio. Daardoor kan Oost-Groningen met haar unieke kwaliteiten ook in de toekomst een levendige regio blijven.

Er is veel mogelijk binnen deze subsidieregeling. Binnen drie thema’s zijn de volgende doelen geformuleerd:

Economie, Landbouw en Toerisme

 1. De doorontwikkeling van het MKB, gericht op omzetgroei en werkgelegenheid.
 2. Het behoud en versterken van levendige dorpscentra en kernwinkelgebieden.
 3. Het creëren van een nieuw of extra verdienmodel voor landbouwers.
 4. Verbetering van de toeristische infrastructuur met als doel om dit een stevige positie in de plattelandseconomie te geven.

 Sociale cohesie en Gezondheid

 1. Versterken van de sociale cohesie en stimuleren van dorps- en wijkinitiatieven, met name ook op het gebied van (buurt)zorg en omzien naar elkaar.
 2. Versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte.
 3. Ondersteuning van sport- en beweegmogelijkheden ter bevordering van een gezonde levensstijl.

Klimaat, Duurzaamheid en Landschap

 1. Verbetering van de klimaatbestendigheid van de leefomgeving.
 2. Verduurzaming van publieksvoorzieningen.
 3. Versterking van de landschappelijke kwaliteit en de biodiversiteit van dorpen, wijken en het landelijk gebied.

 De regeling heeft speciale aandacht voor bottom-up-projecten en samenwerking.

Voor wie
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen.
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen (max 50 FTE en/of jaaromzet/jaarbalans van max 10 miljoen).
 • Natuurlijke personen.
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Subsidiebijdrage en subsidiabele kosten

Aanvragen van subsidie loopt via twee trajecten:

 • Via het nationale traject kunnen aanvragen van € 500,- tot € 25.000, – worden ingediend.

 • Via het EU-traject kunnen aanvragen van € 25.000, – tot € 125.000, – worden ingediend.

 Het subsidiabele percentage is maximaal 40% van de subsidiabele kosten die in aanmerking komen. Een voorschot van ten hoogste 50% is mogelijk.

Subsidiabele kosten
 • Loonkosten inclusief overheadkosten.
 • De kosten van door een subsidieontvanger verrichte eigen arbeid inclusief overheadkosten.
 • Bijdrage in uren van vrijwilligers.
 • Kosten derden.
Voorwaarden
 • Het project is binnen twee jaar na subsidietoekenning uitgevoerd.
 • Het initiatief mag nog niet zijn gestart, noch mogen er voor datum van indiening van de aanvraag overeenkomsten met derden zijn gesloten, zoals leveranciers.
 • De uitvoering vindt plaats in Oost-Groningen (gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde)
 • De vruchten van het project zijn minimaal 5 jaar zichtbaar.
 • De initiatiefnemer is bereid opgedane kennis over te dragen ten behoeve van andere initiatieven.
Openstelling

Drie à vier keer per jaar is er een deadline. Projecten kunnen doorlopend worden ingediend en worden in behandeling genomen bij de eerstvolgende deadline. De regeling loopt vooralsnog tot 2027.

Waarom interessant?

De regeling is interessant omdat er veel mogelijk is binnen deze regeling en het subsidiepercentage aanzienlijk is.

Meer weten?

Bel 085 016 0268 of email ons (info@ruberacia.nl) voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

5 + 8 =