Eurostars-3 subsidie Internationale marktgerichte R&D

Zesde internationale call – openstelling 12 januari 2024 en sluiting op 14 maart 2024

 

 

Bent u mkb’er in een technologische onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen of wilt u dat gaan doen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Eurostars subsidieregeling. Met de subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd.

Doel van de regeling

Het Eurostars-programma heeft als doelstelling Europees ondernemerschap en -innovatie te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (R&D) die worden geleid door innovatieve mkb-bedrijven.
Het programma wil hierdoor de tijd tussen idee en een marktrijp product of dienst verkleinen en de technische risico’s verlagen.

Voor wie

Het programma is specifiek gericht op mkb-bedrijven (bedrijven met minder dan 250 werknemers, een omzet lager dan € 50 miljoen en een balanstotaal lager dan € 43 miljoen).
Het programma, waaraan 37 landen deelnemen, bundelt de nationale programma’s ter onder-steuning van het R&D-uitvoerende mkb, zodat de beschikbare budgetten beter en efficiënter kunnen worden ingezet.
In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale R&D-projecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven.
Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land.

Naast de internationale voorwaarden, geldt voor Nederlandse deelnemers ook een nationale voorwaarde. Er moet altijd een bedrijf aangesloten zijn bij het Nederlandse deel van het consortium om in aanmerking te komen voor subsidie. Kennisinstellingen kunnen dus alleen subsidie krijgen als er een Nederlands bedrijf bij de aanvraag betrokken is. Als er geen Nederlands bedrijf bij het project betrokken is, kunnen Nederlandse kennisinstellingen wel op eigen kosten deelnemen aan een Eurostarsproject.

Subsidiebijdrage en subsidiabele kosten

Hier zijn de subsidievoorwaarden overzichtelijk weergegeven:
·       Maximale subsidie per project: € 500.000.

Subsidiepercentages voor subsidiabele R&D-projectkosten (voor Nederlandse entiteiten):
·       Mkb: tot 50%
·       Kennisinstelling: tot 50%
·       Grootbedrijf en overige deelnemers: 40%

Belangrijk om te weten: Alleen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden gefinancierd. Overige kosten moeten worden gefinancierd door de deelnemende partijen via een eigen bijdrage.

Voorwaarden
  • Het project valt volledig binnen de categorie industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Het leiderschap van het project moet in handen zijn van een klein of middelgroot innovatief bedrijf.
  • Er moeten minstens twee onafhankelijke organisaties deel uitmaken van het samenwerkingsverband.
  • Het samenwerkingsverband moet organisaties omvatten die afkomstig zijn uit ten minste twee verschillende landen die deelnemen aan Eurostars.
  • Minstens 70% van het budget is afkomstig van het mkb.
  • Geen van de deelnemende organisaties of landen mag meer dan 70% van de totale projectkosten dragen.
  • De projectduur is maximaal 36 maanden.
Procedure

Eurostars bestaat uit zowel een Europees als een binnenlands segment. Voordat u een subsidieaanvraag kunt indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient uw internationale projectvoorstel eerst goedkeuring te krijgen van de internationale beoordelingscommissie van Eurostars.
Na deze beoordeling van uw voorstel wordt u door het Europese secretariaat op de hoogte gesteld over al dan niet beschikbare nationale financiering.
Vervolgens neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de verdere behandeling op zich tijdens de nationale openstellingronde.
De daadwerkelijke toekenning van financiering is een taak van de RVO. Hiervoor is een aanvullende nationale aanvraag nodig. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
Deze aanvraag bepaalt de hoogte van de subsidie.

De aanvraag van een Europeese subsidie kan uitdagend en tijdsintensief zijn. Ruber Acia is u graag van dienst bij alle stappen in het proces en het maken van een kansrijke aanvraag.

Openstelling

De 6e call van het Eurostars-3 programma opent op 12 januari 2024 en sluit op 14 maart 2024, 14:00 uur Midden-Europese tijd.

Meer weten?

Bel 085 016 0268 of email ons (info@ruberacia.nl) voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

10 + 9 =