InternationaAl Ondernemen Fryslân

Voucherregeling Internationaal Ondernemen Fryslân

Bent u een ondernemer met de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan? Ontbreekt het u bijvoorbeeld op het moment nog aan expertise en kennis van de juiste afzetmarkt?
Met deze subsidie kunt verschillende activiteiten (deels) financieren om  de stap te gaan zetten naar internationaal zakendoen.

Voor wie?

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een MKB-onderneming met als rechtsvorm een B.V., N.V., coöperatie, eenmanszaak of V.O.F. met een fysieke vestiging.

Voor welke activiteiten?

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van:

  • Haalbaarheidsonderzoek: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige, of de onderneming in staat is om producten of diensten te gaan exporteren.
  • Marktonderzoek: het laten uitvoeren van onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse markten, waar bestaande of nieuwe producten dan wel diensten kunnen worden afgezet.
  • Exportplan: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige voor landen of buitenlandse markten. Het resultaat van het onderzoek is een plan dat gericht is op het inrichten van de bedrijfsvoering, de producten of diensten en de markt- en klantbewerking van de aanvrager voor export.

 

Subsidiebijdrage

De prestatiesubsidie bedraagt:

  • In geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van minder dan € 3.000,- : € 5.000,-
  • In geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van € 3.000,- of meer :  € 10.000,-.

 

Voorwaarden

·       De exportmedewerker mag in de 12 maanden die vooraf zijn gegaan aan de datum van ontvangst van de aanvraag niet werkzaam zijn geweest bij de onderneming van de aanvrager, in wat voor functie dan ook. Hier valt via detachering of via een uitzendbureau in dienst nemen, ook onder. De werving van de nieuwe medewerker kan pas plaatsvinden na indiening van de aanvraag.

·       De exportmedewerker die in dienst wordt genomen, verricht zijn in de arbeidsovereenkomst vermelde uren volledig ten gunste van de aanvragende onderneming.

·       De door de exportmedewerker uit te voeren werkzaamheden beogen direct of indirect een bijdrage te leveren aan de internationalisering van de aanvragende onderneming.

 

Openstelling

De voucherregeling is opengesteld van 4 april tot en met 29 december. Of wanneer het subsidieplafond is bereikt.

 

Waarom interessant?

De regeling biedt kans om tegen geringere kosten uw exportambitie waar te maken. Daarnaast is het een relatief laagdrempelige en simpele regeling met weinig administratieve lasten.

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op via 085 016 0268 of info@ruberacia.nl.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

6 + 7 =