– SLIM – Leren en ontwikkelen in het MKB

– SLIM – Leren en ontwikkelen in het MKB

SLIM Een leven lang leren en ontwikkelen   Wat houdt de regeling in? De Rijksoverheid heeft vanaf 2020 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van...
Slimme Demonstratiefabrieken Drenthe

Slimme Demonstratiefabrieken Drenthe

Slimme demonstratiefabrieken  Slimme demonstratiefabrieken Drenthe Let op: Het subsidiebudget is inmiddels overschreden. De kans dat nieuwe aanvragen nog in behandeling genomen worden, is klein. Neem contact met ons op om deze en eventuele andere subsidiemogelijkheden...
– Voucher mkb Friesland – Professionaliseren Fries mkb

– Voucher mkb Friesland – Professionaliseren Fries mkb

Voucherregeling mkb Fryslân Professionaliseren Fries mkb Wat houdt de regeling in? De Voucherregeling MKB Fryslân biedt mkb’ers in de provincie Fryslân de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van...