Valorisatie 2023 Klein (van €100.000 tot €350.000)

Drenthe, Friesland, Groningen

Ontvang maximaal € 350.000 subsidie voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces.

Doel van de regeling
Creëert jouw (toekomstig) project een economische en sociale impact in Noord-Nederland? Stimuleert het innovatie, samenwerking, en experimenteren in partnerschap? Met deze subsidie dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Alles ten behoeve van een slimmer, duurzamer, socialer en inclusiever Noord-Nederland en Europa.

Met de Valorisatie 2023-subsidie kun je een innovatief prototype product, dienst of proces ontwikkelen, testen en demonstreren dat:

 1. de mogelijkheden van de vier RIS3-transities benut voor innovatie;
 2. bijdraagt aan de unieke, regionale, economische krachten;
 3. beschikbare kennis en expertise (kennisvalorisatie) benut van andere bedrijven, innovatiehubs of onderwijsinstellingen, bij voorkeur in samenwerking;
 4. een probleem oplost, indien mogelijk in samenwerking met een regionale probleemeigenaar;
 5. bijdraagt aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.

Voor wie?
Deze subsidie is primair bedoeld voor mkb’ers in Noord-Nederland. Maar ook andere partijen – van binnen én buiten de regio – mogen meedoen en een aanvraag indienen. De subsidie kan aangevraagd worden door natuurlijke ondernemingsvormen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden.

Voorwaarden

 • Subsidieaanvragen voor het project moeten tussen € 100.000 en € 350.000 liggen, met een maximum van € 200.000 per projectpartner. Dergelijke projecten worden als “klein” gecategoriseerd.
 • Samenwerken is optioneel maar aanbevolen, en kan in bepaalde gevallen leiden tot een hoger subsidiepercentage.
 • Als je subsidie aanvraagt voor een samenwerkingsproject, moet dit in partnerschap zijn met een grote onderneming en/of kennisinstelling. Projecten die alleen bestaan uit samenwerking tussen mkb-bedrijven komen niet in aanmerking.
 • Het standaard subsidiepercentage is 25% van de subsidiabele kosten, dit kan worden verhoogd tot maximaal 45% bij samenwerking met andere ondernemingen en/of kennisinstellingen.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidieverhoging bij een samenwerkingsverband, mag geen enkel bedrijf meer dan 70% van de subsidiabele kosten dragen. Minstens één van de samenwerkende bedrijven moet tot het mkb behoren.
 • Bij samenwerking met een kennisinstelling, geldt de subsidieverhoging alleen wanneer de kennisinstelling minimaal 10% van de subsidiabele kosten draagt en het recht heeft om eigen onderzoeksresultaten te publiceren.
 • Projectpartners moeten onafhankelijk samenwerkende entiteiten zijn die een aantoonbaar belang hebben bij het project en mogen niet met elkaar verbonden zijn.
 • Het subsidiebudget wordt toegekend via een tenderprocedure, waarbij alleen de hoogste kwaliteit projecten subsidie ontvangen. Het aantal beschikbare middelen is beperkt, wat betekent dat de toewijzing van projecten selectief is.
 • De kans op het verkrijgen van subsidie is groter als de aanvraag aansluit bij de beginselen van het openstellingsbesluit en voldoende punten scoort bij de deskundigencommissie.

Subsidiebijdrage
25% tot maximaal 45%

Openstelling

Het aanvraagproces verloopt in twee fases, namelijk het voortraject en de indienfase. In het voortraject kan je een projectvoorstel indienen. Hierop krijg je van de deskundigen bij het SNN een reflectieverslag. Aan de hand de reflectie en aanbevelingen kun je een verbeterde subsidieaanvraag indienen. Dit kan je kansen op een succesvolle aanvraag aanzienlijk vergroten. Het tijdspad is als volgt:

 • Stap 1 – Indienen projectvoorstel tot 1 september 2023 12.00 uur
 • Stap 2 – Ontvangst reflectieverslag
 • Stap 3 – Indienen volledige aanvraag tot 28 september 2023 12.00 uur

Ruber Acia heeft alles in huis om je te begeleiden en helpen de kans op een succesvolle aanvraag zo groot mogelijk te maken.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

15 + 14 =