Wat is Valorisatie subsidie?
Valorisatie betekent ‘kennis benutten’.
In Noord-Nederland wordt voor Groningen, Friesland en Drenthe een subsidie opengesteld voor valorisatie.
Dat zijn bijvoorbeeld innovatietrajecten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten. Maar ook het testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op valorisatie van nieuwe technieken valt hieronder.

Ontwikkelingslevels: technology readiness levels
Valorisatie is gekoppeld aan trl-levels. Bij een valorisatie heb je al onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Je weet dus al wat mogelijke technische, juridische of economische knelpunten zijn. Op basis daarvan besluit je om jouw product of dienst te gaan valoriseren. Je wilt dus kennis gaan benutten en waarde gaan geven, bijvoorbeeld door samen te gaan werken met kennisinstellingen.

De trl-levels 4 tot en met 7 zijn relevant voor Valorisatie.

Level 4: Implementatie en test prototype
Je gaat de Proof-of-concept van jouw innovatie op labschaal testen. Het design, de ontwikkeling en het testen van technologische componenten vinden plaats in een labomgeving. Je integreert technische basiscomponenten met elkaar om de werking te garanderen. Een prototype dat je in deze fase ontwikkelt, kost relatief weinig geld en tijd om te ontwikkelen en is daarmee nog ver verwijderd van een definitief product, proces of dienst.

Level 5: Validatie prototype
Je onderzoekt de werking van het technologisch concept in een relevante omgeving. Dit is de eerste stap in de demonstratie van de technologie. Een prototype dat je in deze fase ontwikkelt, kost relatief veel tijd en geld en is niet ver verwijderd van het uiteindelijke product of systeem.

Level 6: Demonstratie prototype in testomgeving
Je gaat het concept uitgebreid testen en demonstreren in een relevante testomgeving, Deze testomgeving lijkt op een operationele omgeving, bijvoorbeeld in een pilot plant. Het testen vindt plaats na de technische validatie in een relevante (pilot) omgeving. Het concept geeft inzicht in de werking van alle componenten tezamen.
Het testen kan je bijvoorbeeld doen in een proeftuin. In Noord-Nederland zijn er verschillende proeftuinen, gericht op verschillende thema’s. Bekijk hier een overzicht van de proeftuinen in Noord-Nederland.

Level 7: Demonstratie prototype in operationele omgeving
Je gaat het concept testen en demonstreren in een gebruikersomgeving om werking in een operationele omgeving te bewijzen. De demonstratie van het concept in een praktijkomgeving levert je nieuwe inzichten op voor de definitieve markttoepassing van jouw innovatie.

Klik hier als je meer wilt weten over de valorisatiesubsidie.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

2 + 5 =