Investeren in toekomstbestendige industrie 2021 (SITI)

 

Investeer jij in transities naar vergroening en verduurzaming? De provincie ondersteunt bestaande en nieuwe industriële bedrijven die bijdragen aan de positie van Groningen op het gebied van groene (biobased) grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Met deze subsidie kun je maximaal 20% tegemoetkoming krijgen voor jouw investering in gebouwen en bedrijfsmiddelen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Investering in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende bedrijfsgebouwen bij het vestigen van een industriële onderneming
  • Investering in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende gebouwen gericht op uitbreiding van activiteiten van een industriële onderneming
  • Investering in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende gebouwen gericht op ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Investeringen richten zich op productie en toepassing van CO₂-vrije waterstof in industriële ketens om bij te dragen aan de transitie naar groene waterstof, en/of;
  • Investeringen richten zich op het onder bepaalde voorwaarden inzetten van biotische grondstoffen voor nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen en/of;
  • Investeringen richten zich op hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen en/of;
  • Investeringen richten zich op reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.
  • De subsidiabele kosten voor ondernemingen op de Zernike-campus bedragen minstens € 1.000.000,-.
  • De subsidiabele kosten in het overige werkingsgebied bedragen minstens € 5.000.000,-.
  • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% voor MKB en maximaal 10% voor grote ondernemingen.

Aanvraag periode: vanaf 15 maart tot 23 december

Budget: €10.000.000

Maximale subidie: € 3.000.000

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

8 + 4 =