BEdrijvenREGEling DRENTHE

Arbeidsplaatsen subsidie in Drenthe

Let op: het subsidieplafond is inmiddels bereikt. Er zijn meer aanvragen ingediend dan dat er beschikbaar budget is. De regeling staat officieel nog open voor aanvragen, maar de kans is klein dat een nieuwe aanvraag nog voor subsidie in aanmerking komt.

Wat houdt de regeling in?

Deze subsidie is bedoeld om mkb-ondernemingen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden te stimuleren om nieuwe mensen in dienst te nemen.

MKB-bedrijven in deze gemeenten kunnen deze subside aanvragen voor nieuwe arbeidsplaatsen voor zover deze direct onderdeel of gevolg zijn van een investering in een vestigings-, uitbreidings- of innovatieproject. Een te ondersteunen project moet leiden tot minimaal:

 • één nieuwe arbeidsplaats met een minimale omvang van 20 uur per week bij een aanvrager waar minder dan 10 fte werkzaam zijn;
 • drie nieuwe arbeidsplaatsen met een minimale omvang van 20 uur per week bij een aanvrager waar minimaal 10 fte en maximaal 30 fte werkzaam zijn;
 • vijf nieuwe arbeidsplaatsen met een minimale omvang van 20 uur per week bij een aanvrager waar meer dan 30 fte werkzaam zijn.

Voorwaarden

 • De nieuwe arbeidsplaatsen waarvoor subsidie wordt verstrekt zijn het directe gevolg van vestiging, uitbreiding of innovatie.
 • Het project moet leiden tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen, in de betrokken vestiging, in vergelijking met het gemiddelde van de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.
 • Een nieuwe arbeidsplaats moet voor minimaal 12 maanden gerealiseerd worden binnen de projectperiode. Na deze 12 maanden wordt het dienstverband voortgezet op basis van een arbeidsovereenkomst voor minstens 12 maanden of voor onbepaalde tijd.
 • De projectperiode mag maximaal 6 weken vóór de datum van de ontvangst van de aanvraag liggen.
 • De projectperiode duurt 36 maanden.
 • De maximale subsidie is €75.000,-.
 • De verwachte omzet moet voor minimaal 50% afhankelijk zijn van afnemers buiten het werkingsgebied.
 • De onderneming moet na het voltooien van het project voldoende rendabel en solvabel zijn om de activiteiten voort te zetten.
 • Je komt niet in aanmerking voor deze subsidie als er eerder gebruik is gemaakt van de Bedrijvenregeling Drenthe Arbeidsplaatsenregeling 2018-2019.

Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt € 5000 per nieuwe arbeidsplaats met een arbeidsovereenkomst tussen de onderneming en werknemer van minimaal 20 uren. De maximale subsidie bedraagt € 75.000 per project.

Meer weten?

Daarnaast moeten er voldoende punten worden gescoord op aanvullende criteria. Neem hierover contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

12 + 12 =