19/09/2019 – Prinsjesdag 2020

Belangrijk subsidienieuws 2020

De derde dinsdag van september is reeds geweest. Daarom hieronder het meest in het ook springende subsidienieuws uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2020.

MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT)

Het budget dat Rijksoverheid beschikbaar stelt voor de populaire innovatieregeling voor het mkb wordt met bijna € 10 miljoen vergroot naar ruim € 39 miljoen in 2020. Aangezien deze regeling gefinancierd wordt door zowel provincies als Rijksoverheid, kan dit (deels) een budgetverlichting zijn voor de provincies.

Meer geld voor ondersteuning van start-ups en scale-ups

Start-ups en scale-ups kunnen in 2020 ondersteuning verwachten vanuit onder meer TechLeap.NL (het voormalige StartupDelta). Er is € 14 miljoen gereserveerd voor deze instrumenten door het kabinet. Verdere details worden nog bekend gemaakt.

Energie- en milieu-investeringen (EIA en MIA-vamil)

2020 wordt een belangrijk jaar voor de nieuwe maatregelen uit het Klimaatakkoord. Voor ondernemers zijn de EIA en MIA-vamil de meest laagdrempelige stimuleringsregelingen voor investeringen in energiebesparende voorzieningen (EIA) en milieu-investeringen (MIA-vamil). Beide regelingen kunnen een flinke bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Om die reden wil het kabinet de MIA-regeling in 2020 verbreden, door de huidige milieulijst aan te vullen met een aantal circulaire bedrijfsmiddelen. Het budget wordt verhoogd met 10 miljoen euro. Ook de EIA-regeling wordt in 2020 verbreed, en subsidieert dan niet alleen energiebesparing maar ook CO2-reducerende maatregelen (zoals investeringen in warmte-infrastructuur). Nadere details over de nieuwe investeringslijsten met subsidiabele voorzieningen voor de EIA en MIA volgen later dit jaar.

SDE+ tot SDE++

De SDE+ is een populaire subsidie voor het produceren van duurzame energie. Al eerder was aangekondigd dat de regeling in 2020 wordt omgedoopt tot de veel bredere SDE++. Er is dan niet alleen subsidie voor duurzame energie, maar ook voor CO2-reducerende technieken. Dit najaar wordt bekend gemaakt hoe de nieuwe regeling er precies uit gaat zien, en welke technieken voor subsidie in aanmerking komen. Wel wordt het budget gehalveerd, namelijk tot €5 miljard. Overigens komt er eind oktober 2019 eerst nog een allerlaatste subsidieronde van de ‘klassieke’ SDE+ subsidie.

Energie-innovatie regelingen

Minder bekend zijn de subsidieregelingen voor baanbrekende energie-innovaties, zoals de TSE-subsidies en de DEI+ subsidie. De huidige regelingen worden verder gestroomlijnd en mogelijk verbreed naar CO2-reductietechnieken en ‘circulaire economie’. Deze subsidies zijn overigens niet bedoeld voor reguliere energieverbruikende bedrijven: ze zijn met name interessant voor bedrijven die werken aan de ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën (inclusief testen, experimenten, pilots of eerste toepassingen). Ook hiervoor wil het kabinet extra middelen beschikbaar stellen: 60 miljoen euro voor de verduurzaming van de industrie, en innovaties rondom waterstof en CCUS, en 35 miljoen euro voor innovatie en demonstraties in de elektriciteitssector.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 0160 268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

6 + 7 =