16/05/2019 – Verbreding SDE+ tot SDE++

Verbreding SDE+ tot SDE++

Vanaf 2020 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Waar de regeling zich tot die tijd richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling gaat SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie heten.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft de hoofdlijnen van de nieuwe regeling in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin ligt de focus op een kosteneffectieve bijdrage aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. De regeling krijgt dan ook de naam Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (afgekort SDE++).

Reductie en kosteneffectieve technieken

De SDE++ stimuleert technieken door de onrendabele top te vergoeden. Dit gebeurt ook al in de huidige SDE+. Echter is het verschil dat de technieken bij de SDE++ concurreren op basis van het vermijden van CO2 en andere broeikassen in plaats van de opgewekte duurzame energie. Door deze toevoeging van CO2-reductie biedt de nieuwe SDE++ regeling voor meer toepassingen subsidie.  Welke technieken in aanmerking komen, wordt nog onderzocht. Technieken die CO2 reduceren en kosteneffectief zijn, komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Daarbij moet de techniek marktrijp zijn, wat inhoudt dat deze grootschalig moet kunnen worden ingezet.

Najaar 2019 meer informatie

De SDE++ wordt nu in overleg met marktpartijen verder uitgewerkt. Naar verwachting krijgt de Tweede Kamer in het najaar van 2019 het definitieve voorstel voor de SDE++. Vanaf 2020 gaat de nieuwe regeling in.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

12 + 4 =