WBSO 2020

Verlaag loonkosten voor R&D


Wat houdt de regeling in?
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research and Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Onder de WBSO vallen drie verschillende type projecten: 

  1. Ontwikkeling van (onderdelen van) producten;
  2. Ontwikkeling van processen;
  3. Ontwikkeling van programmatuur.

Het belangrijkste beoordelingscriterium voor ontwikkelingswerk is of hetgeen u gaat ontwikkelen technisch nieuw voor u is. Niet iedere ontwikkeling is S&O. Alleen voor S&O kunt u WBSO-subsidie aanvragen en ontvangen.

Wat levert WBSO op?
Het voordeel van de regeling verrekent u in de aangifte van de loonheffing. Als u een ZZP’er bent verrekent u dit met uw inkomstenbelasting.

De subsidie bedraagt 32% over de eerste €350.000 aan subsidiabele kosten en 16% over het meerdere. Voor jonge ondernemingen (minder dan 5 jaar loonbelastingplichtig) geldt zelfs een startersbonus. Voor deze jonge ondernemingen bedraagt de subsidie 40% over de eerste € 350.000 en 16% over het meerdere. Voor IB-ondernemers geldt een ander WBSO-regime.

WBSO in 2021

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in Research & Development (R&D) kunnen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar. Dit resulteert in hogere kortingstarieven:

  • 40% over de eerste 350.000 euro aan S&O (loon)kosten (voor starters geldt een percentage van 50%)
  • 16% over het meerdere (idem voor starters).

Wie komt voor de WBSO in aanmerking?
Iedere ondernemer in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

Bedrijven mogen maximaal vier keer per jaar een aanvraag indienen. Voor zelfstandigen is er geen maximum. Wel geldt voor zelfstandigen dat zij ten minste 500 uren per kalenderjaar aan het speur- en ontwikkelwerk moeten besteden.

Een aanvraag moet uiterlijk één dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl.
Of neem contact op met ons in WBSO gespecialiseerde zusterbedrijf WBSOkantoor.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

14 + 6 =