Valorisatie Middelgroot 2023-2024

(van €350.000 tot €800.000)

Drenthe, Friesland, Groningen

Ontvang maximaal € 800.000 subsidie voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces.

Doel van de regeling 

Creëert jouw (toekomstig) project een economische en sociale impact in Noord-Nederland? Stimuleert het innovatie, samenwerking en experimenteren in partnerschap? Met deze subsidie is het de insteek dat partijen worden uitgedaagd om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Alles ten behoeve van een slimmer, duurzamer, socialer en inclusiever Noord-Nederland en Europa. 

Voor wie 

Deze subsidie is primair bedoeld voor mkb’ers in Noord-Nederland. Maar ook andere partijen – van binnen én buiten de regio – mogen meedoen en een aanvraag indienen. Als voorwaarde daaraan hangt dat de baten ervan in noordelijk Nederland moeten neerstrijken.

De subsidie kan aangevraagd worden door natuurlijke ondernemingsvormen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden. 

Soorten projecten 

Met de Valorisatie Middelgroot-subsidie kun je een innovatief prototype product, dienst of proces ontwikkelen, testen en demonstreren dat: 

 • De mogelijkheden van de vier RIS3-transities benut voor innovatie.
 • Bijdraagt aan de unieke, regionale, economische krachten.
 • Beschikbare kennis en expertise (kennisvalorisatie) benut van andere bedrijven, innovatiehubs of onderwijsinstellingen, bij voorkeur in samenwerking.
 • Een probleem oplost, indien mogelijk in samenwerking met een regionale probleemeigenaar.
 • Bijdraagt aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.

 Voorwaarden 

 • De subsidieaanvraag van het project ligt tussen de € 350.000 en € 800.000. Dit noemen wij middelgrote projecten. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is € 500.000. Samenwerken is optioneel maar aanbevolen, en kan in bepaalde gevallen leiden tot een hoger subsidiepercentage.
 • Als je subsidie aanvraagt voor een samenwerkingsproject, moet dit in partnerschap zijn met een grote onderneming en/of kennisinstelling. Projecten die alleen bestaan uit samenwerking tussen mkb-bedrijven komen niet in aanmerking.
 • Het standaard subsidiepercentage is 25% van de subsidiabele kosten, dit kan worden verhoogd tot maximaal 45% bij samenwerking met andere ondernemingen en/of kennisinstellingen.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidieverhoging bij een samenwerkingsverband, mag geen enkel bedrijf meer dan 70% van de subsidiabele kosten dragen. Minstens één van de samenwerkende bedrijven moet tot het mkb behoren.
 • Bij samenwerking met een kennisinstelling, geldt de subsidieverhoging alleen wanneer de kennisinstelling minimaal 10% van de subsidiabele kosten draagt en het recht heeft om eigen onderzoeksresultaten te publiceren.
 • Projectpartners moeten onafhankelijk samenwerkende entiteiten zijn die een aantoonbaar belang hebben bij het project en mogen niet met elkaar verbonden zijn.
 • Het beschikbare subsidiebudget voor middelgrote projecten wordt verdeeld via een call. Dit betekent dat we werken met het molenaarsprincipie: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Let op! Er wordt pas subsidiebudget gereserveerd wanneer de aanvraag compleet is. De aanvraag is compleet wanneer alle benodigde documenten voor de beoordeling van de aanvraag zijn aangeleverd. Is jouw aanvraag eerder ingediend, maar nog niet compleet? Dan is het mogelijk dat een later ingediende aanvraag, die wel compleet is, voor gaat bij de reservering van het subsidiebudget. Uiteraard moet uw aanvraag wel voldoende punten krijgen van de deskundige commissie om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • Bij eerdere soortgelijke subsidies was er veel ruimte voor individuele projecten. Bij de nieuwe subsidie zetten we meer in op samenwerking, bijvoorbeeld met kennisinstellingen. Hierbij is het ook belangrijk dat je bijvoorbeeld gebruik maakt van bestaande proeftuinen en kennisclusters. Op die manier maken we samen meer maatschappelijk impact. 
 • We stimuleren alle partijen om kennis te delen en samen te werken. Hiermee maken we de netwerken sterker en dragen projecten bij aan het regionale innovatie-ecosysteem.  

Subsidiebijdrage en subsidiebudget

Projecten kunnen een bijdrage van €350.000 tot €800.000 per project krijgen. Het subsidiepercentage is 25% tot maximaal 45%.

Het beschikbare budget is € 16,5 miljoen. 

Openstelling 

Het aanvraagproces verloopt in twee fases, namelijk het voortraject en de indienfase. In het voortraject kan je een projectvoorstel indienen. Dit is een verplicht onderdeel.

Hierop krijg je van de deskundigen bij het SNN en de provincie een reflectieverslag. Aan de hand de reflectie en aanbevelingen kun je een verbeterde subsidieaanvraag indienen. Dit kan je kansen op een succesvolle aanvraag aanzienlijk vergroten. Het tijdspad is als volgt: 

 • Stap 1 – Indienen projectvoorstel 
 • Stap 2 – Ontvangst reflectieverslag (uiterlijk 3 weken na het inleveren)
 • Stap 3 – Indienen volledige vanaf 9 oktober 2023 tot 31 december 2024 12.00 uur.

 Het is aan te raden zo spoedig mogelijk een kwalitatief goede aanvraag in te dienen wegens het molenaarsprincipe. Begin dus op tijd!

Waarom interessant? 

Jullie hebben al samenwerkingspartners en dat wordt met deze subsidie nadrukkelijk beloond. 
Welke kosten exact subsidiabel worden gesteld is nog niet volledig bekend. Denk echter aan loonkosten van betrokken eigen medewerkers, externe inhuur en materiaalkosten voor een prototype. 

 Meer weten?

Ruber Acia heeft alles in huis om je te begeleiden en helpen de kans op een succesvolle aanvraag zo groot mogelijk te maken.

Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

11 + 12 =