SubsidieRegeling FrysLân

Vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021 – 2022

Doel van de regeling

Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? De provincie Fryslân wil duurzame groei graag stimuleren en stelt daarom subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten van Friese  bedrijven die bijdragen aan de regionale circulaire economie. Hiervoor kunt u van 12 juli 2021 tot en met 31 december 2022 subsidie aanvragen.

Wat voor projecten komen in aanmerking?

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • een project dat ziet op het oprichten van een nieuwe onderneming met een vestiging in Fryslân, door de onderneming van de aanvrager, waarbij minimaal 5 nieuwe FTE in deze vestiging wordt aangenomen;
  • een project dat ziet op:
    • het oprichten van een nieuwe onderneming met vestiging in Fryslân, door een onderneming die reeds een vestiging heeft buiten Fryslân, waarbij minimaal nieuwe 5 FTE in de nieuwe vestiging wordt aangenomen;
    • het verplaatsen van een bestaande onderneming met vestiging van buiten Fryslân, naar Fryslân toe, waarbij minimaal 5 nieuwe FTE in de te verplaatsen vestiging worden aangenomen;
  • een project dat ziet op een diversificatie binnen een bestaande vestiging van de onderneming van de aanvrager in Fryslân, die bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie in Fryslân.

Hoogte van de subsidie en subsidiabele kosten

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000. Er wordt subsidie verstrekt op basis van de nieuwe werkgelegenheid die door het project wordt gecreëerd. Subsidiebijdrage per FTE die door het project wordt gecreëerd betreft € 10.000. Minimale FTE die door het project wordt gecreëerd betreft 5. Voor een project dat toeziet op een diversificatie wordt de subsidiehoogte bepaald door de kosten die het project met zich meebrengt. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000,-.

Zodra het subsidieplafond bereikt is wordt de regeling gesloten.

Meer weten?

Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met één van onze subsidiespecialisten via tel. 085 0160 268 of info@ruberacia.nl          

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

3 + 11 =