SEBA 2023

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Wat houdt de regeling in?

Dankzij de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kunnen ondernemers en non-profitinstellingen een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van duurzame bedrijfsauto’s die bestemd zijn voor het vervoeren van goederen. De subsidie is van toepassing op volledig emissieloze bedrijfsauto’s die rijden op een elektromotor. De auto’s moeten vallen onder de voertuigclassificatie N1 of N2 (met een maximumgewicht van 4.250kg).Bij auto’s uit categorie N1 is het subsidiebedrag gebaseerd op de netto catalogusprijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte van het kenteken. Bij categorie is het subsidiebedrag gebaseerd op de verkoopprijs zonder btw. De verkoopprijs moet minimaal €20.000,- bedragen. Voor gewone ondernemingen bedraagt het subsidiepercentage 10% en voor kleine ondernemingen of non-profitinstellingen is dat zelfs 12%, tot een maximum van €5.000,- per auto.

Het totaalbudget voor de SEBA in 2023 is €33.000.000,-. Dit budget raakt snel op, dus het is belangrijk dat u tijdig een aanvraag doet en dat deze aanvraag klopt.  

De koop- of leaseovereenkomst

  • U heeft nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst afgesloten op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent dat de koop- of leaseovereenkomst op een latere datum definitief is. U vraagt dus eerst de SEBA aan met een nog niet-definitieve overeenkomst. In deze niet-definitieve overeenkomst moet een bepaling hebben waarin staat dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief is. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. U kunt bijvoorbeeld in de overeenkomst opnemen: ‘Order wordt definitief na indiening aanvraag SEBA’ of ‘Order wordt definitief na toekenning aanvraag SEBA’.
  • De bedrijfsauto staat op moment van de subsidieaanvraag nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.

De bedrijfsauto

  • Het is een volledig uitstootvrije bedrijfsauto die rijdt door een elektromotor.
  • De bedrijfsauto is nieuw. 

Voor wie

Ondernemers en non-profit instellingen

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

9 + 6 =