SDE++

Investeren in duurzame energieproductie en CO2-reductie

Wat houdt de regeling in?
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze nieuwe regeling stimuleert zowel duurzame energieproductie alsook CO2-reductie.

Zo krijgt bijvoorbeeld een industriebedrijf subsidie over het aandeel afgevangen ton COmet een CCS project, of kunt u bijvoorbeeld SDE++ ontvangen voor elektrificatie. Denk hierbij aan de inzet van grootschalige warmtepompen ten behoeve van het opwaarderen van uw restwarmte en het gebruik van die warmte voor uw andere industriële proces(sen). Andere voorbeelden zijn:

  • CO2-afvang en -opslag (CCS);
  • Geothermie winning van aardwarmte uit (on)diepe aardlagen;
  • Composteringswarmte;
  • Verbranding en vergassing van biomassa;
  • Benutting restwarmte (industrie en datacentra);
  • Warmtepomp industrie;
  • Elektrische boiler;
  • Aquathermie;
  • Waterstof productie (elektrolyse).

Wie komt voor de SDE++ in aanmerking?
Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Subsidiehoogte
De SDE++ stimuleert technieken door de onrendabele top te vergoeden. De technieken bij de concurreren op basis van het vermijden van CO2 en andere broeikassen. Dit betekent dat technieken die CO2 reduceren en kosteneffectief zijn, als eerste in aanmerking komen voor subsidie. De maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de SDE++ is €300 per ton CO2.

Strategische openstelling
De SDE++ kent een gefaseerde openstelling. Het maximale subsidiebedrag neemt toe per fase. Deze systematiek is bedoeld om zoveel mogelijk projecten in aanmerking te laten komen voor subsidie. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de subsidiebijdrage per vermeden ton CO2.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

4 + 10 =