Subsidieregeling aankoop nieuwe uitstootvrije bouwwerktuigen

Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Het doel van de Subsidieregeling SSEB is een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot, daarvoor is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Met de SSEB wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw.

De SSEB ondersteunt bij de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines of bij het ombouwen van bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen. Ook een innovatief idee om emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren zijn welkom.

Voor wie?

Deze regeling is voor bedrijven in de bouwsector die in Nederland gevestigd zijn en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. En voor bedrijven die bouwmachines aanschaffen en via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden.

Wat houdt de regeling in?

Module 1 Aanschaf: Voor de aankoop van nieuwe uitstootvrije bouwwerktuigen. Hiervoor zijn de meerkosten ten opzichte van een bouwwerktuig met verbrandingsmotor subsidiabel.

Module 2 Retrofit: Voor het verduurzamen van bestaande bouwwerktuigen met een verbrandingsmotor, door het aanbrengen van een katalysator, elektrische aandrijfmotor, accupakket of waterstofpakket. Alle kosten voor het ombouwen (materiaal, arbeid en keuring) zijn subsidiabel.

Module 3 SSEB Innovatie: Voor een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Voor een project praktijkervaring of technische ontwikkeling (tender). Of voor een haalbaarheidsstudie (wie-het-eerst-komt, het-eerst-maalt).

Voorwaarden

Aan de hand van een aantal voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. Hieronder worden een aantal van de belangrijkste voorwaarden benoemd:

 • De bouwmachine moet nieuw en emissieloos zijn.
 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en staat op het moment van aanvragen ingeschreven in het handelsregister onder een van de volgende SBI-codes*: 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739.
 • Voor een bouwvoertuig geldt dat deze de voertuigkwalificatie N2 of N3 heeft.
 • De bouwmachine is bedoeld (en wordt minimaal 70 % van de tijd gebruikt) voor het verrichten van bouwwerkzaamheden in de open lucht en in Nederland.
 • De bouwmachine beschikt – indien elektrisch aangedreven – over een continu elektrisch vermogen van 8 kilowatt of hoger.
 • Het accupakket bevat geen lood.
 • Het maximale subsidiebedrag per ombouw is € 300.000. Er is één uitzondering: het is mogelijk om subsidie te krijgen voor meerdere SCR-katalysatoren op één zeegaand bouwvaartuig.

Subsidiekosten

40% subsidie voor middenbedrijven en 50% subsidie voor kleinbedrijven, tot een maximum van €300.000,- per bouwmachine.
Per kalenderjaar max €1.000.000,- aan SSEB subsidie

  Looptijd

  De regeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026

  Wilt u op de hoogte gehouden worden?

  Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

  3 + 11 =