Voucherregeling mkb Fryslân

Professionaliseren Fries mkb

Let op: het is in 2022 niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het onderdeel scholing voor personeel en ondernemers. Voor de andere activiteiten kan nog wel subsidie worden aangevraagd.

Wat houdt de regeling in?
De Voucherregeling MKB Fryslân biedt mkb’ers in de provincie Fryslân de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:

  • Bedrijfsontwikkeling: het laten opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan door een externe deskundige.
  • Innovatie-advies: het inwinnen van advies van een externe deskundige ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan.
  • Het laten opstellen van een HR-beleidsplan (inclusief implementatie) door een externe deskundige.
  • Het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling (door (DGA)-eigenaren en MT-leden).

Wie komt voor deze voucherregeling in aanmerking?
De Voucherregeling mkb Fryslân is gericht op Friese mkb-bedrijven. Ook agrarische bedrijven vallen hier onder.

Subsidiebijdrage
De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Voor de activiteiten die zien op de eerste drie subsidiabele activiteiten (gericht op het inhuren van externe expertise voor het opstellen van plannen) geldt een maximale subsidie van  € 2.500. De maximale subsidie voor strategische ondernemersontwikkeling bedraagt € 5.000. De minimale subsidie bedraagt in alle gevallen € 500. 

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

7 + 10 =