Praktijkleren

Doel van de regeling

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ondernemers beschikken op deze manier over beter opgeleid personeel.

Deze regeling is afgelopen, maar is nu met 1 jaar verlengd. Na evaluatie wordt de regeling vervolgd voor het tijdvak 2024-2027. Er is wel alvast budget door het Ministerie gereserveerd voor de subsidieregeling over deze jaren. De kans dat de subsidieregeling wordt voortgezet tot en met 2027 is dus vrij groot. Het kan wel zo zijn dat er wordt gekozen voor een aangepaste variant. Dit wordt in 2023 bekend gemaakt.

Voor wie

Voor bedrijven die door een onderwijsinstelling aangemerkt zijn als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s) en voor erkende leerbedrijven (vmbo/mbo) die het afgelopen schooljaar stagiaires hebben gehad.

Welke leerlingen en studenten?

Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij begeleiding bieden aan:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Subsidiebijdrage

Subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal uren en weken dat er door de stagiaire is stagegelopen. De maximale subsidie bedraagt €2.700 per stagiaire. De subsidie kan voor meerdere stagiaires worden aangevraagd.

Openstelling

De aangekondigde verlenging betekent dat er ook in het schooljaar 2022-2023 weer subsidie mogelijk is voor praktijkleerplaatsen voor vso- en prop-leerlingen, vmbo-leerlingen, mbo-ers, hbo-ers en promovendi.

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

5 + 4 =