Praktijkleren

Doel van de regeling

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ondernemers beschikken op deze manier over beter opgeleid personeel. Deze regeling wordt vervolgd voor het tijdvak 2024-2027. 

Voor wie

Voor bedrijven die door een onderwijsinstelling aangemerkt zijn als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s) en voor erkende leerbedrijven (vmbo/mbo) die het afgelopen schooljaar stagiaires hebben gehad.

Welke leerlingen en studenten?

Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij begeleiding bieden aan:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Voor het studiejaar 2022-2023 is daarnaast extra subsidie beschikbaar voor de volgende sectoren:

  • mbo bbl-leerplek in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. 

Subsidiebijdrage

Subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal uren en weken dat er door de stagiaire is stagegelopen. De maximale subsidie bedraagt €2.700 per stagiaire. De subsidie kan voor meerdere stagiaires worden aangevraagd.

Openstelling

De openstelling is vanaf 2 juni 2023, 9:00 uur tot en met vrijdag 15 september 2023, 17:00 uur.

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

3 + 1 =