Voucherregeling Drenthe

Subsidieregeling MKB Advies Voucher Drenthe 2022/2024      

Aan te vragen van 1-1-2022 t/m 31-12-2024 (indien het budget niet is bereikt)

Wilt u als Drents ondernemer graag verder groeien met uw onderneming? Of wilt u graag innoveren en digitaliseren of uw onderneming beter beveiligen tegen cybercriminaliteit en kan u daar advies en hulp bij gebruiken? Dan is de mkb-adviesvoucher een subsidieregeling die goed bij u past. Tegen lagere kosten kunt u uw onderneming verder vooruit helpen. 

Voor wie

Deze voucherregeling is bedoeld voor ondernemer met een vestiging in Drenthe, die een inschrijving bij de KvK hebben. Elk type organisatie in elke branche kan een aanvraag voor de voucher plaatsen.

Voor welke activiteiten en/of kosten?

Onder deze regeling vallen drie specifieke categorieën van bedrijfsontwikkeling die aanmerking komen voor financiële ondersteuning:

Groen: Bedrijfsontwikkeling gericht op het verduurzamen van bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen, wat uiteindelijk leidt tot grondstoffenbesparing en/of CO2-reductie. Dit omvat onder andere:

 • Efficiënt en/of circulair omgaan met bestaande of herbruikbare grondstoffen;
 • Ontwikkeling en/of toepassing van biobased grondstoffen;
 • Kortere productieketens;
 • Verduurzaming van bedrijfspand, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.

  Slim: Bedrijfsontwikkeling op het gebied van innovatie en/of een meer digitale/datagedreven bedrijfsvoering. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, omvatten onder andere:

 • Technologische innovatie;
 • Marktinnovatie;
 • Digitalisering, automatisering en optimalisering van processen;
 • Ontwikkeling van nieuwe digitale business- en verdienmodellen, digitale dienstverlening

  en/of digitale verkoopkanalen;

 • Aanpak van digitale veiligheid;

  Impact: Bedrijfsontwikkeling met sociaal-maatschappelijke meerwaarde. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, omvatten onder andere:

 • Sociaal-maatschappelijke bedrijfsvoering, zoals arbeidsparticipatie, inclusie en diversiteit, sociale cohesie, verbetering van zorg en welzijn, bestrijding van armoede, en het tegengaan van eenzaamheid;
 • Continuïteit van bedrijvigheid, met aandacht voor bedrijfsovername en bedrijfsopvolging.

  Subsidiebijdrage

  De subsidieregeling MKB-Advies Voucher, tevens bekend als de voucherregeling, voorziet in financiële ondersteuning van een bedrag van minimaal €1.000,tot maximaal €3.000, – voor het inhuren van een gekwalificeerde kennisleverancier. De kennisleverancier dient te beschikken over de vereiste kennis en expertise om de ondernemer bij te staan in de uitvoering van nieuwe plannen. Bovendien wordt van de ondernemer een eigen bijdrage verwacht van 50%.

  Voorwaarden
 • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging gevestigd in de gemeente Drenthe
 • De ingehuurde externe deskundige of leverancier: a. Is geregistreerd bij de Kamer van

  Koophandel. b. Heeft geen enkele connectie met de aanvrager, zoals moeder-, dochter- of

Ruber Acia Subsidieadvies – Roden Groningen – Emmen – tel: 085 016 0268 – www.ruberacia.nl

Subsidieregeling MKB-Advies Voucher Drenthe

zusterondernemingen. c. Heeft geen familiebanden in de eerste of tweede graad met de

aanvrager.

 • De uitvoering van de gesubsidieerde activiteit dient te starten binnen een termijn van 3 maanden

  nadat de subsidie is toegekend.

 • De activiteit wordt uitgevoerd zoals beschreven in de aanvraag.
 • Indien nodig, dient u op verzoek een factuur met betalingsbewijs te overleggen om aan te tonen

  dat de activiteit volgens de aanvraag heeft plaatsgevonden.

 • Als u (gedeeltelijk) niet aan de gestelde verplichtingen kunt voldoen, dient u dit schriftelijk te

  melden.

  Meer weten?

  Is uw interesse in deze laagdrempelige regeling inmiddels gewekt? Wilt u meer weten? De gedreven medewerkers van Ruber Acia helpen u graag verder bij het in goede banen leiden van de aanvraag van de voucher. Bel ons gerust op 085-0160268 of mail ons naar

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

15 + 4 =