MIT 2024

 

Haalbaarheidsonderzoek naar technische innovaties

 Bent u een innovatief MKB en heeft u plannen voor het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst? Of voor aanmerkelijke vernieuwing van een product of dienst? Maar heeft u nog geen idee van de potentie ervan? Dan is de MIT-haalbaarheidssubsidie het uitgelezen instrument om dat te onderzoeken.

Doel van de regeling

Met de MIT-regeling wordt innovatie bij het midden- en kleinbedrijf gestimuleerd. Dit wordt gedaan door subsidie te verstrekken aan haalbaarheidsprojecten die inzicht bieden in de sterke en zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Zo krijgt u antwoord op vragen als welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat u op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verder onderzoek of ontwikkeling.

Denk bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse en verschaffen van informatie over het technische risico en de economische haalbaarheid van het project.

Binnen het haalbaarheidsproject is het ook mogelijk om trial and error onderzoek te doen als voorbereiding op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Dit trial and error onderzoek moet dus bijdragen aan het go/no go-besluit om tot ontwikkeling over te gaan.

Voor wie

Deze subsidie kan worden aangevraagd door MKB’ers uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het project valt binnen één van de negen topsectoren.

De MIT-regeling is ook beschikbaar voor MKB’ers uit andere regio’s, maar per regio zijn de precieze voorwaarden verschillend. Deze leaflet heeft specifiek betrekking op regio Noord.

Subsidiabele kosten

De volgende kostenposten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
 • Kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie;
 • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.
 • Voorwaarden:
  Je idee is innovatief
  Je project past binnen een van de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA)
  Je hebt zowel economische als technische haalbaarheidsvragen waar je antwoord op wilt
  Als je project zich richt op software moet dit verbonden zijn aan een fysiek product
  Je bent nog niet gestart met het project
  Je kunt maximaal één keer subsidie ontvangen in de MITH 2024 (Dit geldt voor het gehele verband van ondernemingen)

 

Subsidiepercentage

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van €20.000,-. Bij beschikking wordt de subsidie volledig bevoorschot!

Checklist

Ben je benieuwd of jouw plan passend is voor deze regeling? Vul de checklist in!

Openstelling

De regeling opent op 9 april en sluit rond begin september (huidige verwachting). Aanvragen worden beoordeeld volgens het first-come-first-served-principe. De ervaring leert echter dat op de openingsdag het budget al zwaar overvraagd wordt. Om kans te maken op subsidie is indiening van uw aanvraag op 9 april voor dit type projecten daarom absoluut noodzakelijk.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

15 + 7 =