MIA/Vamil

Doel van de regeling

De MIA en de VAMIL zijn twee fiscale regelingen die vaak samen in één adem worden genoemt. De MIA en VAMIL zijn al ruim twintig jaar belangrijke stimuleringsregelingen voor zakelijke gebouweigenaren die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen in de Milieulijst, dan kan u via de MIA rekenen op fiscale korting. Via de VAMIL mag u 75% van de milieu-investering afschrijven in het jaar waarin dat boekhoudkundig het beste voor u uitkomt.

Voor wie

Ondernemers die willen verduurzamen en die in Nederland belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Subsidiebijdrage

De MIA en VAMIL bieden een ‘subsidievoordeel’ dat fiscaal wordt verrekend: Via de MIA-regeling kunt u een bepaald percentage van de milieu-investering aftrekken van de fiscale winst. Daarover bent u geen belasting verschuldigd. De hoogte van de aftrek (27%, 36% of 45%) hangt af van de categorie waarin de investering valt. Via de VAMIL mag u 75% van de milieu-investering afschrijven in het jaar waarin u dat boekhoudkundig het beste uitkomt. Dat kan zorgen voor minder fiscale winst en dus een fiscaal voordeel. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% moet u wel regulier afschrijven.

 

Voorwaarden 

 • De officiële Milieulijst bevat een groot aantal bedrijfsmiddelen gericht op verschillende categorieën met (niet-uitputtende) voorbeelden:
  • Grondstoffen- en watergebruik: kringloopsluiting, levensduurverlenging, biobased en circulaire economie, recycling, hergebruik, afval(water)inzameling en -verwerking.
  • Voedselvoorziening en landbouwproductie: kassen, stallen, landbouwwerktuigen, aquacultuur, visserij, verwerkingsapparatuur.
  • Mobiliteit: stille, schone en zuinige transportmiddelen, mobiele werktuigen, distributie van alternatieve brandstoffen, transportpreventie.
  • Klimaat en lucht: CO2-uitstoot, overige broeikasgassen, zure depositie, fijnstof, smog, vluchtige organische stoffen, overige luchtverontreiniging, geur.
  • Ruimtegebruik: Ecologische systemen, biodiversiteit, oppervlaktewater, grondwater, bodem, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid.
  • Gebouwde omgeving: Duurzame gebouwen, bouwmaterialen, interieur inrichting, installaties, civiele voorziening.
 • De aanvraag moet worden gedaan binnen drie maanden na tekening van de offerte.

 

Waarom interessant?

De bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan helpen vaak om bedrijfsprocessen efficiënter te maken en hebben een gunstige terugverdientijd. Dankzij de MIA en VAMIL worden deze investeringen nóg aantrekkelijker.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

2 + 5 =