MIA / VAMIL

Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken

Wat houdt de regeling in?
In 2020 wordt er in totaal € 124 miljoen vrijgemaakt voor het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Alle middelen die zijn opgenomen op de Milieulijst 2020 komen in aanmerking voor de MIA / Vamil. Voor de MIA geldt dat de investeringsaftrek maximaal 36% bedraagt. Het exacte percentage is afhankelijk van de categorie waar de investering toe behoort. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel of langzaam ondernemers afschrijven mag zelf worden bepaald. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% moet dan regulier worden afgeschreven. Over het jaar dat er meer wordt afgeschreven hoeven ondernemers minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.

Welke investeringen komen in aanmerking?
Investeringen in milieuvriendelijke apparatuur profiteren van MIA en Vamil, zodra bedrijfsmiddelen vermeld staan op de Milieulijst. Naast omschreven milieuvriendelijke technieken, komen generieke bedrijfsmiddelen in aanmerking. Voor deze investeringen geldt uitsluitend een richtlijn voor de te leveren prestatie. Ondernemers hebben hierdoor meer keuzevrijheid in het investeringsgedrag. Tot slot is de plaatsing van eigen ontwikkelde technologie op de Milieulijst mogelijk. MIA en Vamil verlagen hiermee de investeringsdrempel voor potentiële afnemers, met een concurrerender product tot resultaat.

Investeringen komen in aanmerking voor MIA en Vamil, zolang:

  • de ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden belastingplichtig is (IB of VpB);
  • de aanvraag binnen 3 maanden na verlening van opdracht worden ingediend;
  • de investering betrekking heeft op niet eerder gebruikte apparatuur;
  • het bedrag van de investering hoger is dan € 2.500.

Naast de kosten van de aanschaf, komen voor MIA en Vamil voortbrengingkosten van de milieuvriendelijke techniek in aanmerking. Denk hier aan eigen loon- en materiaalkosten voor productie en installatie van het bedrijfsmiddel. Ook milieuadvieskosten maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

4 + 8 =