MDIEU subsidie in het kort

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden 

Wat houdt de regeling in? 
Met de maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf.

Het eerste doel van de MDIEU is een forse impuls te geven aan dit duurzame inzetbaarheidsbeleid, zodat duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel wordt van zowel het personeelsbeleid als de bedrijfsprocessen en werkenden eigen regie gaan voeren op (het laatste gedeelte van) hun loopbaan en weten hoe ze hierbij geholpen kunnen worden.

Het tweede doel van de MDIEU is om werkgevers te ondersteunen bij het aanbieden van regelingen voor eerder uittreden aan oudere werkenden voor wie het doorwerken tot het pensioen te zwaar is geworden. De verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een Regeling voor Vervroegde uittreding (RVU) ligt bij de werkgever. MDIEU biedt aan werkgevers, die knelpunten ervaren bij de financiering van RVU’s, ondersteuning in de vorm van tijdelijke subsidiëring.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

De volgende activiteiten komen voor MDIEU-subsidie in aanmerking:

 1. bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
 2. bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 3. stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
 4. bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
 5. treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (RVU)


  Stap 1: bedrijfsanalayse

Als je jouw bedrijf een impuls wil geven aan de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer, dan is de eerste stap het opstellen van een bedrijfsanalyse. Dit is de basis voor de tweede stap: een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. 

Stap 2: activiteitenplan

Op basis van een bedrijfsanalyse kun je een activiteitenplan opstellen. Hiermee kun je subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van de werkenden in het bedrijf vergroten. Als je investeert in duurzame inzetbaarheid, kun je ook subsidie aanvragen om oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken. Dit wordt ook wel RVU of regeling voor vervroegd uittreden genoemd. De verhouding tussen duurzame inzetbaarheid en RVU in uw activiteitenplan moet zo zijn dat minimaal 25% van de totale projectkosten wordt geïnvesteerd in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

Wie komt voor de MDIEU regeling in aanmerking?

Arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.

Deze subsidieregeling is bedoeld voor individuele arbeidsorganisaties en samenwerkingsverbanden van sociale partners in branches en sectoren. Ook andere partijen, zoals ondernemingen, O&O-fondsen en A&O-fondsen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra, kunnen aansluiten bij een samenwerkingsverband. Sectoren en branches zijn in de regeling niet vooraf afgebakend. De hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband moet een werkgeversorganisatie (dan wel beroepsorganisatie), een werknemersorganisatie of een O&O-fonds (dan wel A&O-fonds) zijn.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor sectoranalyses en activiteitenplannen.

“Ruber Acia heeft ons met betrekking tot de subsidie aanvragen op proactieve wijze volledig ontzorgd. Daardoor zijn alle aanvragen tijdig en succesvol ingediend. Ook in de afwikkeling en administratie is Ruber Acia hands-on en dragen ze zorg voor het juiste format en correcte aanlevering. Hierdoor kunnen we tijdig bijsturen en blijven we in control tot en met de definitieve vaststelling.”

Jannes Kamphuis

Commercieel directeur, Heuvelman Ibis B.V.

Subsidiebijdrage
De hoogte van de subsidie voor de onder punt 1. tot en met 4. genoemde subsidiabele activiteiten (duurzame inzetbaarheid) bedraagt 50%. De hoogte van de subsidie voor de onder punt 5. genoemde subsidiabele activiteiten (RVU) bedraagt 25%. De aangevraagde subsidie moet voor ten minste 25% betrekking hebben op activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid.

 • De subsidie voor het opstellen van een sectoranalyse bedraagt € 20.000 per samenwerkingsverband.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag voor een integraal activiteitenplan moet ten minste € 75.000 (exclusief overhead) bedragen.
 • Aanvragen vanaf 8 april 2024
 • Voor bedrijven: 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid; 25% subsidie voor eerder stoppen met werken en 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse.

Hulp nodig bij het schrijven van het projectplan?
Neem dan contact met ons op via

tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

10 + 15 =