LEADER OOST-GRONINGEN

 

De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling uitvoering LEADER projecten Oost-Groningen nationaal 2024-2027 (LEADEROGN24) bekendgemaakt. De nieuwe regeling betreft de licht aangepaste opvolger van de Subsidieregeling uitvoering LEADER projecten Oost-Groningen nationaal (LEADEROGN23), die nu wordt ingetrokken.

Doel van de regeling 

Voor een leefbaar, economisch sterk en vitaal Oost-Groninger platteland.

LEADER Oost-Groningen is een Europees subsidieprogramma en ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit de regio Oost-Groningen op het gebied van economie, leefbaarheid en klimaat.

Voor wie 

Subsidie kan worden aangevraagd door publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van deze partijen. Met de nu bekendgemaakte regeling ondersteunt de provincie initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit Oost-Groningen ter versterking van de economie, de leefbaarheid en het toerisme. Oost-Groningen betreft het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde.

Soorten projecten 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan de doelen en resultaten van de hoofdthema’s genoemd in hoofdstuk 4.10 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Dit hoofdstuk van de LOS beschrijft per thema de doelen en acties om deze doelen te bereiken. De thema’s zijn:

·         Thema 1: Economie, landbouw en toerisme;

·         Thema 2: Sociale cohesie en gezondheid;

·         Thema 3: Klimaat, duurzaamheid en landschap;

·         Thema 4: (Internationale) samenwerking.

Subsidie

De regeling heeft betrekking op LEADER-projecten die tussen de € 500 en 25.000 subsidie vragen. Voor LEADER-projecten die een hogere subsidie vragen, geldt de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen EU (LEADEROGEU).

Openstelling 

Aanvragen kunnen van 22 februari 2024 tot 2 november 2027 via een webportal worden ingediend. Om in het daaropvolgende kwartaal te kunnen worden beoordeeld, dient een aanvraag compleet te zijn op uiterlijk 18 mei, 31 augustus en 2 november en 24 februari. Het subsidieplafond van € 4.685.600 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 

Meer weten?

Ruber Acia heeft alles in huis om je te begeleiden en helpen de kans op een succesvolle aanvraag zo groot mogelijk te maken.

Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

15 + 11 =