Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân

Internationaal ondernemen door Friese mkb’ers

Wat houdt de regeling in?

Op 22 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten opnieuw € 350.000,- opengesteld voor de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân. Doel van de subsidie is de exportactiviteiten van het Friese MKB te stimuleren.

Bent u mkb’er met een exportwens? Dan is het vanaf 4 april 2022 tot en met 29 december 2023 mogelijk om subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. Een prestatiesubsidie kan worden verstrekt voor de loonkosten van het in dienst nemen van een nieuwe exportmedewerker voor ten minste 24 uren per week met een arbeidsduur van minimaal 12 maanden.

Welke voorwaarden gelden voor deze subsidie?
De belangrijkste voorwaarden voor deze subsidie zijn: 

  • de exportmedewerker mag in de 12 maanden die vooraf zijn gegaan aan de datum van ontvangst van de aanvraag niet werkzaam zijn geweest bij de onderneming van de aanvrager, in wat voor functie dan ook. Hier valt via detachering of via een uitzendbureau in dienst nemen, ook onder. De werving van de nieuwe medewerker kan pas plaatsvinden na indiening van de aanvraag;
  • de exportmedewerker die in dienst wordt genomen, verricht zijn in de arbeidsovereenkomst vermelde uren volledig ten gunste van de aanvragende onderneming;
  • de door de exportmedewerker uit te voeren werkzaamheden beogen direct of indirect een bijdrage te leveren aan de internationalisering van de aanvragende onderneming

Let op: De subsidie wordt geweigerd wanneer er ten aanzien van de subsidiabele kosten van de activiteit verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

De prestatiesubsidie bedraagt als volgt:

  • In geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van minder dan € 3.000,- , bedraagt de prestatiesubsidie € 5.000,-
  • In geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van € 3.000,- of meer , bedraagt de prestatiesubsidie  € 10.000,-.

Wie komt voor de Internationaal Ondernemen Fryslân regeling in aanmerking?
De subsidie is alleen aan te vragen door mkb’ers in de provincie Fryslân.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

1 + 15 =