Internationaal Ondernemen fryslân 2016-2020

Internationaal ondernemen door Friese mkb’ers

Wat houdt de regeling in?
Met de regeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 biedt de provincie Fryslân financiële ondersteuning bij internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten. Tussen 2016 en 2020 is voor deze regeling € 1,8 miljoen beschikbaar.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Subsidie is beschikbaar voor verschillende soorten activiteiten:

  1. Marktverkenningsactiviteiten: het door een externe deskudige laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek of het laten opstellen van een exportplan. Subsidiabele kosten zijn de uren van de in te schakelen deskundige. Het subsidiepercentage is 50% met een maximum subsidie van €5.000,-.
    .
  2. Marktontwikkelingsactiviteiten: het inschakelen van een externe deskundige voor: het verzorgen van workshops of cursussen, het laten vertalen van bedrijfsinformatie,  het laten uitvoeren van een programma gericht op aanpassing of ontwikkeling van huidige producten en diensten tot exporteerbare producten of diensten, of het faciliteren van contacten met buitenlandse partners of klanten. Subsidiabele kosten zijn de uren van de in te schakelen deskundige. Het subsidiepercentage is 50% met een maximum subsidie van €10.000,-.
    .
  3. Exportmedewerker: subsidie voor het in dienst nemen van een nieuwe exportmedewerker. De door de exportmedewerker uit te voeren werkzaamheden leveren direct of indirect een bijdrage aan de internationalisering van uw onderneming. Subsidiabele kosten zijn de loonkosten van de exportmedewerker, tot een maximum bijdrage van €20.000,-.

Wie komt voor de Internationaal Ondernemen Fryslân regeling in aanmerking?
De subsidie is alleen aan te vragen door mkb’ers in de provincie Fryslân.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

14 + 6 =