Innovatief en duurzaam mkb Groningen

Innovatieve en duurzame projecten in Groningen

Wat houdt de regeling in?
De Provincie Groningen stelt in totaal €2 miljoen beschikbaar (waarvan 1 miljoen specifiek voor aardbevingsgebied) om innovatieve en duurzame projecten van Groningse mkb’ers te ondersteunen. Deze projecten moeten ook de economie in Groningen stimuleren.

De provincie wil met het programma Innovatief en Duurzaam mkb Groningen zichzelf profileren als innovatie- en duurzaamheidsregio. Daarnaast zijn vernieuwende projecten voor Groningse mkb’ers belangrijk in de ontwikkeling naar een duurzame bedrijfsvoering.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • het project heeft een innovatief karakter, waarbij de focus nadrukkelijk ligt op investeringen in vernieuwende technologie; daarbij wordt ook gekeken in hoeverre de onderneming na uitvoering voorloopt binnen zijn branche;
  • het project levert een nieuw of verbeterd product of productieproces op;
  • het project is duurzaam;
  • het project draagt aantoonbaar bij aan de economische ontwikkeling van Groningen.

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn: investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, aanschaf of huur van materiaal t.b.v. de bouw van prototypes, kosten voor de inzet van eigen uren (a 50 euro per uur) en kosten voor de inhuur van externe expertise. De minimale subsidiebijdrage per project is €10.000,- en de maximale bijdrage €100.000,-.

Wie komt voor deze regeling in aanmerking?
Deze regeling is opengesteld voor alle mkb’ers in Groningen, behalve voor bedrijven in detailhandel, horeca, visserij en landbouw. Aanvragen kunnen worden ingediend door één of meerdere Groningse mkb’s, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling.

Aanvragen kan vanaf 1 maart 2023

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

8 + 9 =