Overzicht

Financiering voor start- en scale-ups

Hieronder volgt een overzicht van een aantal financieringsmogelijkheden voor start-ups en scale-ups. Dit betreft kredieten, leningen en garantstellingen voor ondernemen in het binnen én buitenland.

Uiteraard is subsidie ook een interessante financieringsbron. Heeft u hier interesse in, leg dan uw idee of project aan ons voor en dan brengen wij de subsidiemogelijkheden voor u in kaart.

 Financieringsmogelijkheden

Innovatiekrediet

Dit is een revolverend financieel instrument van MKB Innovatiefonds. Het Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen (grootbedrijf, mkb of zelfstandigen) verstrekt. Ondernemers met een innovatief idee op technisch of klinisch gebied komen in aanmerking voor een Innovatiekrediet. Hiermee worden ontwikkelingsprojecten (producten, processen en diensten) ondersteund waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor de financiering van deze projecten niet of onvoldoende terecht op de kapitaalmarkt. De focus ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct. Het krediet bedraagt maximaal €10 miljoen voor een technisch ontwikkelproject en maximaal €5 miljoen voor een klinisch ontwikkelproject. Het kredietpercentage hangt af van de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen ontvangen een hoger percentage dan middelgrote of groten ondernemingen. Daarnaast wordt samenwerking ook beloond met een hoger percentage. Het krediet kan doorlopend worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie. 

Vroegefasefinanciering

Dit is een risicodragende lening waarmee innovatieve starters (≤ 5 jaar) en gevestigde mkb’ers kunnen onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het onderzoeken van commerciële concepten, het bekijken van welke markt voor het product geschikt is en het ontwikkelen van de juiste licenties. Zo komt het idee van de planfase in de startfase. Dit wordt ook wel de vernieuwingsfase genoemd. De hoogte van de lening hangt af van het type organisatie. De rente op de lening bedraagt 4,69%. De lening kan het gehele jaar worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie. 

Seed Capital

Dit is een regeling waarmee de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk fondsen die investeren in kansrijke technostarters en creatieve starters. Daarnaast helpt de betreffende fondsmanager met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Zo biedt Seed Capital investeerders voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen. Starters/ondernemers die op zoek zijn naar een investeerder, kunnen direct terecht bij de investeringsfondsen. Elk fonds heeft afzonderlijke investeringsstrategie en –focus, zoals medische technologie (health-care), life-sciences, duurzaamheid, transport of ICT. Klik hier voor meer informatie. 

Seed Business Angel Fondsen 

Deze fondsen richten zich op het verbeteren van de financiering van technostarters en creatieve starters tijdens de vroege levensfase. Voor start-ups is het nog altijd moeilijk om tijdens de vroege levensfase aan financiering te komen. Een Seed Business Angel fonds kan deze financiering verschaffen in de vorm van aandelen, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening en converteerbare leningen. Naast financiering krijgen de starters met business angels ook ervaren, ondernemende investeerders als klankbord. Er zijn verschillende Seed Business Angel fondsen, die verschillende voorwaarden hanteren; elk fonds bepaalt zelf of ze een participatie met de starter aangaan. Overeenkomstig is dat een Seed Business Angel fonds minimaal € 50.000 en maximaal € 500.000 kan investeren per starter. Wanneer de investeringsbehoefte groter is, is de Seed Capital-regeling interessanter. Klik hier voor meer informatie. 

Garanties

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Dit krediet kan interessant zijn voor ondernemers die moeilijk een banklening krijgen omdat ze onvoldoende ‘onderpand’ kunnen stellen (zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld gebouwen of machines). Met de BMKB, een overheidsgarantie, zal de bank eerder bereid zijn om toch de gevraagde lening te verstrekken. De BMKB is bedoeld voor vrijwel alle bedrijven die behoren tot het MKB en is met name interessant voor bedrijven die bezig zijn met het aanvragen van een bankkrediet. Goede bedrijfsperspectieven zijn echter een belangrijke voorwaarde. Klik hier voor meer informatie. 

De Groeifaciliteit

Deze helpt scale-ups die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld door snelle groei, een bedrijfsovername, een buy-out, expansie in het buitenland of een reorganisatie. Met de regeling Groeifaciliteit krijgt de financier garanties op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Zo krijg de financier met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt en bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Zo wordt het risico voor financiers aanzienlijk verlaagd om hen over de streep te trekken. Klik hier voor meer informatie. 

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Deze regeling kan interessant zijn voor (middel)grote ondernemingen voor het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en in de kern gezond zijn, bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. Klik hier voor meer informatie. 

Voor bovenstaande garantieregelingen geldt dat deze niet door de ondernemer zelf aangevraagd kunnen worden, dat kan alleen door de tot de regeling toegewezen bank waar u de onderliggende lening aanvraagt. 

Financieringsmogelijkheden voor ondernemen in het buitenland

Dutch Good Growth Fund en Dutch Trade and Investment Fund 

Deze fondsen verstrekken financiering aan Nederlandse bedrijven die internationaal willen ondernemen. Dit kan gaan om het lanceren of produceren van een bestaand product, of het ontwikkelen/lokaal produceren van een nieuw product. Financiering wordt verstrekt voor zowel investeringen als export. Klik resp. hier en hier voor meer informatie. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

2 + 5 =