EIA

Doel van de regeling

Door energiezuinige maatregelen te subsidiëren middels de Energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid bedrijven helpen met het doen van duurzame en energiebesparende investeringen. Wanneer er wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen in de ‘Energielijst’, dan leidt dit tot fiscale korting.

Voor wie

Ondernemers die willen verduurzamen en die in Nederland belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Subsidiebijdrage

Met deze regeling mogen bedrijven, naast de gebruikelijke afschrijving van de investeringskosten, 45,5% extra in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Dit leidt gemiddeld tot een netto korting van 11%.

 

Voorwaarden 

 • De regeling is alleen van toepassing op bedrijfsmiddelen die op de officiële ‘Energielijst’ staan.
 • De Energielijst bevat een groot aantal specifieke bedrijfsmiddelen gericht op verschillende categorieën met (niet-uitputtende) voorbeelden:
  • Bedrijfsgebouwen: energielabel verbeteren, verwarmen, verkoelen, isoleren, ledverlichting, HR-glas, etc.
  • Processen: energie hergebruiken, energiezuinig ventileren, belichten, aandrijven, drogen, bevochtigen, etc.
  • Duurzame energie: warmte opwek door zonnecollectorsystemen of biomassa, elektriciteitsopwekking door zonnepanelen, etc.
  • Energiebalancering: opslag van elektrische energie, waterstof, Smart Grid, etc.
  • Energietransitie: elektrische ovens, infraroodpanelen, warmtenet, CO2 afvang (CCS), waterstofproductie, etc.
  • Energieadvies, maatwerkadvies, CO2-emissierecutieplan
 • De Energielijst bevat ook een aantal generieke omschrijvingen, waarbij vooral wordt gekeken naar terugverdientijd (tussen de 5 en 25 jaar voor investeringen in bedrijfspanden en 5 en 15 jaar voor processen) of bepaalde energieprestatie.
 • De aanvraag moet worden gedaan binnen drie maanden na tekening van de offerte.

 

Waarom interessant?

De bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan hebben een gunstige terugverdientijd en dankzij deze regeling worden de investeringen nóg aantrekkelijker. Ontvangt u via een andere regeling investeringssubsidie voor de bedrijfsmiddelen in kwestie, dan moet u het subsidiebedrag in mindering brengen op de aanschafkosten. Voor het overige subsidiebedrag kunt u gewoon EIA aanvragen. De EIA kan zonder verdere voorwaarden worden gecombineerd met exploitatiesubsidies.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

5 + 5 =