Valorisatie 2022

Valorisatie (onder voorbehoud)

Let op: onderstaande informatie is nog onder voorbehoud. De regeling is nog niet gepubliceerd. Zodra we meer informatie hebben, updaten we deze pagina met het laatste nieuws.

Wat houdt de regeling in? 

De EU heeft geld beschikbaar gesteld aan Noord-Nederland om te werken aan en slimmer, groener, socialer en inclusiever Europa. Het gaat hierbij om projecten die impact maken voor de regio. Zowel op economisch als maatschappelijk gebied. Centraal in het programma staan vernieuwen, van elkaar leren, verbinden en uitproberen.

Binnen deze regeling worden partijen uitgedaagd om met goede innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Inzet van de valorisatieregeling is om door middel van het bouwen, testen (en demonstreren) van een vernieuwd prototype product of dienst of procedé.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen:

 • Benutten de kansen van de vier Noord-Nederlandse transities om tot innovatie te komen:
  • Van lineaire naar circulaire economie
  • Van zorg naar (positieve) gezondheid
  • Van fossiele naar hernieuwbare energie
  • Van analoog naar digitaal;
 • Dragen bij aan unieke regionale economische sterktes;
 • Maken gebruik van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs en/of kennisinstellingen (bij voorkeur in samenwerking);
 • Lossen een probleem te lossen (waar mogelijk samen met een regionale probleemeigenaar);
 • Dragen bij aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.

Subsidiebijdrage

Er is subsidie voor kleine projecten van € 50.000 tot € 200.000, hierbij is samenwerking niet verplicht. 

Er is subsidie voor grote projecten van € 250.000 en € 600.000, hierbij is samenwerking wel verplicht. 

Wie komt voor de subsidie in aanmerking?

Het noordelijk MKB is de primaire doelgroep van deze regeling. Maar andere partijen (van binnen en buiten de regio) worden niet uitgesloten. Voorwaarde is wel dat de effecten van het project terecht komen in Noord-Nederland.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

11 + 15 =