Dumava 2024

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) 


Wat houdt de regeling in?
Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben deze gebouwen ook een voorbeeldfunctie. Het hoofddoel van deze regeling is daarom om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot. 

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren: 

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap. 
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling. 
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis.  
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste. 
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister. 
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk.  
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum.  

Wat levert DUMAVA op?
Bij het uitvoeren van 1, 2, of 3 verduurzamingsmaatregelen is de bijdrage 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten €16.666 zijn. Bij een integraal verduurzamingsproject is er ook ruimte voor 30% subsidie van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.333 zijn. Subsidie voor energieadvies (verplicht) en een energielabel is in beide gevallen 50%. 

Voorwaarden

 • Het maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is het opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. 
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten nádat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. Dit kan vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract kan aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren. 
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project moet u realiseren binnen 3 jaar na verstrekking. Haalt u dit niet? Dan kunt u hiervoor één keer uitstel aanvragen van 12 maanden. 
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie aangevraagd of verleend. 
 • Bent u ondernemer en betaalt u inkomsten- of vennootschapsbelasting? Dan komt u in aanmerking voor aftrekposten of andere fiscale regelingen, en niet voor DUMAVA. 
 • Voor verlening van de subsidie mag er geen sprake zijn van een onderneming in moeilijkheden. 
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energiebesparingsplicht? Dan kunt u geen DUMAVA-subsidie aanvragen voor erkende maatregelen of een energiebeheersysteem. 
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen? En heeft u nog geen label C of hoger? Dan kunt u de DUMAVA-subsidie niet gebruiken. 

  Waarom interessant?
  Via deze subsidieregeling kunnen instanties een groot deel van hun duurzame projectkosten terugkrijgen (30%). Deze bedragen kunnen hoog oplopen tot zelfs 2.5 miljoen. Ook de kosten die gemaakt worden bij het verplichte energieadvies (50%) en opstellen van een nieuw energielabel (50%) kunnen worden toegekend aan subsidie. 

  Proefaanvraag vanaf 20 mei 2024

  Meer weten?
  Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl.

  Wilt u op de hoogte gehouden worden?

  Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

  7 + 2 =