DEI+: circulaire economie 

Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel om innovatieprojecten te stimuleren die de CO2 uitstoot in Nederland verminderen door het recyclen van afval of door gebruik van biobased grondstoffen. Deze regeling is gericht op pilotprojecten, die als doel hebben om innovaties te testen in een realistische omstandigheden, en op demonstratieprojecten waarbij de installatie ook na de uitvoer van het project nog in bezit en gebruik blijft van de aanvrager.

Voor wie

Deze regeling is voor individuele ondernemers of samenwerkingsverbanden die minimaal 1 onderneming bevatten.

 

Subsidiebijdrage

De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van de grote van uw onderneming en van de vorm van het project. Middelgrote ondernemingen kunnen rekenen op een subsidiepercentage van 35% voor pilotprojecten en 50% voor demonstratieprojecten. Kleine ondernemingen hebben recht op 45% voor pilotprojecten en 60% voor demonstratieprojecten. Het totale budget voor deze regeling is €19 miljoen. De maximale subsidie voor een project is €3 miljoen. Projecten die recht hebben op meer dan €3 miljoen mogen subsidie aanvragen uit het reguliere subsidiebudget van de DEI+.

 

Voorwaarden 

  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.
  • Projecten mogen niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend en moeten uiterlijk 6 maanden na indiening beginnen.
  • Het moet gaan om recycling van afval die andere ondernemingen of particulieren produceren. Voor de verwerking van eigen afvalstromen krijgt u geen subsidie.
  • Projecten die energie terugwinnen uit afvalstoffen of materialen tot brandstof of opvulmateriaal opwerken komen niet in aanmerking voor deze regeling.

 

Openstelling

De DEI+ kan worden aangevraagd van 1 april 2022 tot 4 september 2022. Op dit moment is het budget voor dit jaar echter al overvraagd. Wij verwachten begin 2023 weer een nieuwe openstelling komt voor deze regeling. Het is verstandig om tijdig te beginnen met de voorbereiding van een aanvraag.

 

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

10 + 10 =