Circulaire ketenprojecten

Doel van de regeling

De Subsidie voor Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor MKB’s die binnen een productieketen samenwerken aan een circulaire oplossing die zorgt voor grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.

Voor wie

Deze subsidie is gericht op samenwerkingsverbanden die bestaan uit drie tot zes onafhankelijke MKB-bedrijven die binnen de keten verschillende rollen vervullen. Daarnaast mag ook één grootbedrijf worden meegenomen in het samenwerkingsverband voor de subsidieaanvraag. Verder moet het project begeleid worden door een ervaren procesbegeleider.

 Subsidiebijdrage

Subsidiabele kosten worden voor 50% vergoed tot een maximum van €20.000,- per deelnemer in het samenwerkingsverband. De kosten voor de externe procesbegeleider kunnen worden meegenomen als subsidiabel.

Voorwaarden 

  • Het project moet gericht zijn op het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van een product, proces, dienst of businessmodel.
  • De projectactiviteiten moeten bestaan uit experimentele ontwikkeling, procesinnovatie en/of organisatie innovatie.
  • Er moet sprake zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen (zoals afnemers of leveranciers, bijvoorbeeld voor productie, verwerking of grondstoffen).
  • Het samenwerkingsverband moet een procesbegeleider inhuren die minimaal 1 jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het gebied van circulaire economie.
  • Gewone recycling/downcycling valt buiten de scope van deze regeling. Projecten die zich richten op (zeer) hoogwaardige recycling in de keten kunnen wel in aanmerking komen.
  • Het project moet binnen 2 jaar hebben geleid tot een duurzame samenwerking tussen minimaal drie MKB’s die elk hun eigen rol hebben in de product- of materiaalketen 

 Openstelling

De Subsidie Circulaire Ketenprojecten kan worden aangevraagd van 3 mei tot 30 september. Op dit moment is het budget voor dit jaar echter al overvraagd. Wij verwachten begin 2023 weer een nieuwe openstelling komt voor deze regeling. Het is verstandig om tijdig te beginnen met de voorbereiding van een aanvraag.

 

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

1 + 15 =