Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking): 

 

Het Just Transition Fund (JTF), het fonds voor een rechtvaardige transitie, is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en andere rechtspersonen waarbij samenwerking met bedrijven en instellingen uit heel Noord-Nederland mogelijk is.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Deze regeling is bedoeld om met innovatieve ideeën en nieuwe waardeketens te komen. Om dit te realiseren moet er gebruik gemaakt worden van beschikbare kennis en kunde (valorisatie). Hierbij kan het gaan om het bouwen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces (Valorisatieproject). 
 • Of, voor nieuwe onderzoeksprojecten om de kennispositie van Noord-Nederland te versterken. Deze projecten gaan om het ontwikkelen van kennis die in hoge mate innovatief is, maar waarbij ook oog is voor concrete vermarkting (Kennisontwikkelingsproject).


  Wat zijn de voorwaarden?

 • Projecten waar niet alle of geen activiteiten in de JTF-regio Groningen en Emmen worden uitgevoerd, dienen aan te tonen dat de resultaten van het project in belangrijke mate terechtkomen in de JTF-regio Groningen en Emmen. Dit kunnen bijvoorbeeld de eigendomsrechten zijn, maar ook de productie van een bepaald product. Dit dient door de aanvrager(s) in de aanvraag te worden uitgelegd en onderbouwd
 • Alle activiteiten van het project zijn afgerond voor 30 november 2026.

   

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

 • Wanneer je project een valorisatieproject is, krijg je 30% vergoed van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Bij een kennisontwikkelingsproject krijg je 40% vergoed van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Onder voorwaarden kan hier bij samenwerking nog 10% bijkomen.
 • Het gaat om grote projecten met een minimaal projectbudget van €2.000.000,-.De subsidie kan oplopen tot een maximum van €4.000.000,- per project met een maximum van €2.500.000,- per projectpartner.


  Openstelling

 • Het SNN heeft aangekondigd dat ze de regeling open zullen stellen op 1 februari 2023.
 • Het beschikbare subsidiegeld wordt verdeeld door middel van het molenaarsprincipe. Dit houdt in dat er sprake is van ‘first come first serve’ mits er bij de beoordeling minimaal 70/100 punten behaald worden.

   

  Meer weten?
  Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

15 + 4 =