Opleidingsinfrastructuur en campusactiviteiten (JTF) 

 

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van (niet)-fysieke opleidingsinfrastructuur? En wil jij als bedrijf, onderwijs- of kennisinstelling doorlopend gezamenlijk kennis ontwikkelen? 

Met deze subsidie kan kennis worden omgezet in onderwijsprogramma’s die zowel nu als in de toekomst flexibel kunnen worden ingezet. Het doel is het versterken van de opleidingsinfrastructuur en het toekomstbestendig maken van de beroepsbevolking. De subsidie stimuleert om kennis en vaardigheden op peil te brengen en houden.

Deze subsidie is onderdeel van het Just Transition Fund (JTF) voor de regio Groningen-Emmen.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en andere rechtspersonen waarbij samenwerking met bedrijven en instellingen uit heel Noord-Nederland mogelijk is.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Projecten, die bij dragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van fysieke of niet-fysieke opleidingsinfrastructuur, met flankerende inhoudelijke (ecosysteem-) programma’s, die beantwoordt aan de behoefte aan technologie, benodigde kennis en benodigde vaardigheden bij de transities uit de RIS3 2021-2027, en waarin onderwijs- of kennisinstellingen en bedrijven doorlopend gezamenlijk kennis ontwikkelen, deze omzetten in onderwijsprogramma’s en deze flexibel inzetten voor huidige en toekomstige leden van de beroepsbevolking en het mkb.
 • Projecten die bijdragen aan een opleidingsinfrastructuur waar onderwijsinstellingen en bedrijven doorlopend gezamenlijk kennis ontwikkelen, deze omzetten in onderwijsprogramma’s en deze flexibel inzetten voor huidige en toekomstige leden van de beroepsbevolking.
  “Infrastructuur” is hier zowel fysiek bedoeld voor voorzieningen, als niet-fysiek naar het ecosysteem en samenwerkingsstructuren in verbinding van opleidingen met arbeidsmarkt en bedrijven.
 • Een campus omvat meerdere aspecten en activiteiten op (het merendeel van) de volgende kernelementen in aanvulling op opleidings-/onderwijsfunctie:
  a. focus op R&D of technologie gedreven activiteiten van bedrijven;
  b. fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en onderzoeksfaciliteiten voor bedrijven;
  c. aanwezigheid van manifeste kennisdragers en opleidingsinstelling(en);
  d. actieve open innovatie tussen kennis en bedrijven.
  Een campusorganisatie zorgt voor het reilen en zeilen van een dergelijke campus. Denk daarbij onder andere aan kenniswerkers, onderzoekers, programmasturing, community management en communicatie.


  Wat zijn de voorwaarden?

 • De beoordeling sluit aan op vijf van de zes criteria die in de Subsidieregeling JTF 2021-2027 zijn voorgeschreven.
  Criteria:
  A. voor de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van het Programma JTF Nederland 2021-2027
  B. voor de mate waarin het project sociaal-economisch integraal is
  C. voor de hoogte van het economisch of financieel toekomstperspectief van het project
  D. voor de kwaliteit van het projectplan
  E. voor de mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en aan maatschappelijke sociale impact
  waar niet alle of geen activiteiten in de JTF-regio Groningen en Emmen worden uitgevoerd, dienen aan te tonen dat de resultaten van het project in belangrijke mate terechtkomen in de JTF-regio Groningen en Emmen. Dit kunnen bijvoorbeeld de eigendomsrechten zijn, maar ook de productie van een bepaald product. Dit dient door de aanvrager(s) in de aanvraag te worden uitgelegd en onderbouwd
 • Alle activiteiten van het project zijn afgerond voor 30 november 2026.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 10.000.000 per project


  Openstelling

 • Het SNN heeft aangekondigd dat ze de regeling open zullen stellen op 1 maart 2023.
 • Het beschikbare subsidiegeld wordt verdeeld door middel van het molenaarsprincipe. Dit houdt in dat er sprake is van ‘first come first serve’ mits er bij de beoordeling minimaal 70/100 punten behaald worden. 

  Meer weten?
  Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

1 + 6 =