SVOH 2022

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) 

Wat houdt de regeling in?
Het doel van deze regeling is om verhuurders van gereguleerde huurwoningen (vaak sociale huurwoningen) die te maken hebben gehad met een huurbevriezing te ondersteunen bij hun uitgaven voor energiebesparing, onderhoud en energieadvies.  

Voor wie?

Voor deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen twee doelgroepen: 

 1. Verhuurders met maximaal 100 huurwoningen onder de liberalisatiegrens van €763,47 in de gereguleerde huursector. Deze verhuurders kunnen een aanvraag doen voor maximaal 50 woningen.  
 1. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor huurwoningen met een huurprijs die (inmiddels) boven de liberalisatiegrens zit, zolang het huurcontract is getekend op een moment dat de huurprijs nog onder de liberalisatiegrens lag. In dit geval mogen verhuurders voor een onbeperkt aantal woningen SVOH aanvragen.

 Wat levert SVOH op?

Verhuurders kunnen subsidie krijgen voor verduurzamings- en onderhoudsmaatregelen, zoals verschillende vormen van isolatie, isolerend glas, energiezuinige ventilatie, het vervangen van kozijnen en voor bijbehorend energieadvies. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de grootte van de investering en komt ongeveer neer op 30% van het geïnvesteerde bedrag.  

 Verhuurders kunnen per woning tot €6.000,- subsidie krijgen, tot een maximum van €400.000,-.  

Voorwaarden

 • Per woning moeten minimaal 2 maatregelen worden getroffen. 
 • Isolatie wordt alleen gesubsidieerd bij verbetering van de bestaande thermische schil. 
 • De woning moet minimaal een dag voor de indiening van de subsidieaanvraag zijn verhuurd. 
 • De maatregelen moeten worden aangebracht door een bouwbedrijf. Doe-het-zelf maatregelen komen niet in aanmerking voor de subsidie. 
 • Er kan slechts één keer subsidie worden aangevraagd voor dezelfde woning. 
 • Per type maatregel worden eisen gesteld aan de isolatiewaarde (Rd- of U-waarde) en aan het minimaal vereiste m2. 
 • Bewijslast bestaat o.a. uit facturen, betaalbewijzen, omschrijving van de maatregel (inclusief Rd- of U-waarde), vermelding van de aangepaste oppervlakte en een foto van de uitvoering.

   Waarom interessant?

   Dit is een interessante regeling voor verhuurders omdat ze per woning een mooi bedrag aan subsidie kunnen krijgen. Het verduurzamen van de woningen zal ervoor zorgen dat de energie kosten zullen dalen. Voor verhuurders die een inclusief huur contract aanbieden zal dit dus extra interessant zijn.  

   Meer weten?
   Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl.

   Wilt u op de hoogte gehouden worden?

   Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

   14 + 10 =