SVOH 2023

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) 

Wat houdt de regeling in?

Startdatum:  01-04-2022 Einddatum: 31-12-2025  

Soort: Subsidieregeling Verstrekker: RVO 

Doel van de regeling
In 2050 moeten alle woningen in Nederland CO2-arm zijn. Met de SVOH wil de rijksoverheid particuliere verhuurders en institutionele beleggers stimuleren hun woningen te verduurzamen.  

Voor wie 
Voor institutionele beleggers, zakelijke- en particuliere verhuurders. 

Subsidiabele kosten 
Verhuurders kunnen subsidie krijgen voor verduurzamings- en onderhoudsmaatregelen, zoals verschillende soorten isolatie, het vervangen van glas, de implementatie van CO2—gestuurde- of balansventilatie, het herstellen of vervangen van kozijnen. 

Daarnaast kunt u advies krijgen voor energie-advies. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de grootte van de investering en komt ongeveer neer op 30% van het geïnvesteerde bedrag. 

 Voorwaarden 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • De woning is een bestaande woning (geen nieuwbouw) en is bestemd voor verhuur. 
  • Het adres van de huurwoning staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met een woonfunctie, standplaats of ligplaats. 
  • De huurwoning die u wilt verduurzamen wordt al verhuurd vóórdat u start met de uitvoering van de maatregelen. 
  • U komt in aanmerking voor de SVOH als u minimaal één energiebesparende maatregel laat uitvoeren. Wilt u subsidie krijgen voor een onderhoudsmaatregel? Dan moet u ook minimaal één energiebesparende maatregel uitvoeren. U laat dan dus minimaal 2 maatregelen uitvoeren.  
  • De maatregelen moeten worden aangebracht door een bouwbedrijf. Doe-het-zelf maatregelen komen niet in aanmerking voor de subsidie. 
  • Er kan slechts één keer subsidie worden aangevraagd voor dezelfde woning. 
  • Per type maatregel worden eisen gesteld aan de isolatiewaarde (Rd- of U-waarde) en aan het minimaal vereiste m2. 
  • U start met de uitvoering van de maatregelen vanaf 1 april 2023. 
  • De uitvoering van de maatregelen doet een bouwbedrijf of een bouwinstallatiebedrijf.  
  • U heeft geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten waarvoor u de SVOH aanvraagt. 

Subsidiebijdrage 

Verhuurders kunnen per woning tot €6.000,- subsidie krijgen, tot een maximum van €400.000,-.  

Vraagt u subsidie aan voor € 125.000 of meer? Dan moet u eerst de subsidieaanvraag indienen, daarna start u met de werkzaamheden. 

Vraagt u subsidie aan voor minder dan € 125.000? Dan voert u eerst de werkzaamheden uit. Wanneer deze volledig zijn uitgevoerd, dient u de subsidieaanvraag in. 

 De subsidie ontvangt u altijd achteraf. Ook voor de aanvragen van € 125.000 of meer.  

Het totale budget is € 152.000.000, -. Het grootste gedeelte van dit budget is nog beschikbaar. 

Openstelling 

Deze regeling is geopend op 1 april 2022 en sluit 31 december 2025. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening.  

Waarom interessant? 

Dit is mogelijkerwijze een interessante regeling voor klanten van BDO die zich bewegen binnen de vastgoedsector en willen verduurzamen tegen geringere kosten.  

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

5 + 11 =