HER+

Doel van de regeling

De HER+ ondersteunt verschillende soorten innovatietrajecten die de energietransitie versnellen en die voor 2030 al zullen zorgen voor CO2-reductie. Technieken zoals CO2-afvang, CO2-opslag, waterstofproductie of warmteproductie kunnen hiervoor in aanmerking komen. Daarbij hanteert de HER+ dezelfde categorieën als de SDE++ subsidie. De subsidie is vooral gericht op demonstratjeprojecten (Technology Readiness Level 6, 7 en 8), maar industrieel onderzoek (TRL 4) en Experimentele ontwikkeling (TRL 5) kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

Voor wie

Samenwerkingsverbanden van bedrijven, non-profit organisaties en/of onderzoeksinstellingen. Partijen in deze samenwerking moeten een evenwichtige financiële en inhoudelijke bijdrage leveren. Inhuren van derden telt daarbij dus niet als samenwerken.

Subsidiebijdrage

De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van de grote van uw onderneming en van de vorm van het project. Middelgrote ondernemingen kunnen rekenen op een subsidiepercentage van 35% voor pilotprojecten en 50% voor demonstratieprojecten. Kleine ondernemingen hebben recht op 45% voor pilotprojecten en 60% voor demonstratieprojecten. Het totale budget voor deze regeling is €20 miljoen. De maximale subsidie per project is €6 miljoen.

Voorwaarden

· Projecten moeten leiden tot CO2-reductie in uiterlijk 2030.

· Het project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijnen van de HER+ regeling

· De technische en economische haalbaarheid van de innovatie moet voldoende bewezen zijn.

· De looptijd van het project is maximaal 4 jaar.

· Projecten mogen niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend en moeten uiterlijk 6 maanden na indiening beginnen.

Openstelling

Voor de HER+ geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Als het budget op is, stopt de regeling. Dit jaar kan er van 1 april tot 4 oktober subsidie worden aangevraagd.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

8 + 6 =