Subsidieregeling Investeren in toekomstbestendige Industrie groningen

Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021

Vergroening en verduurzaming is noodzakelijk voor de toekomst van onze industrie. De provincie Groningen helpt daarom bestaande en nieuwe industriële bedrijven die willen investeren in groene grond en waterstoffen, circulaire economie en elektrificatie.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor industriële bedrijven in de provincie Groningen, of bedrijven die zich daar willen gaan vestigen in de toekomst. Een uitzondering geldt voor energieproducenten. Het doel van de regeling is het versterken van duurzame industrieketens en een impuls geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de provincie Groningen.

Wat houdt de regeling in?

De provincie ondersteunt bestaande en nieuwe industriële bedrijven die bijdragen aan de positie van Groningen op het gebied van groene grond en waterstoffen, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Met deze subsidie kun je maximaal 20% tegemoetkoming krijgen van uw investering in gebouwen en bedrijfsmiddelen.

Voorwaarden

Aan de hand van een aantal voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. Hieronder worden de belangrijkste voorwaarden benoemd:

 • Het bedrijf is gevestigd in de provincie Groningen, of wil zich daar gaan vestigen.
 • Subsidie wordt verstrekt voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw.
 • De investering moet zich richten op minimaal één van de volgende transities:
  • Productie en toepassing van CO2-vrije waterstof in industriële ketens als bijdrage aan de transitie naar groene waterstof.
  • Inzet van groene (biobased) grondstoffen voor de productie van nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen.
  • Hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen.
  • Reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.
 • Alleen projecten met een sluitende financiering komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet voldoen aan Europese staatssteunregels.

Subsidiekosten/ Maximaal budget per onderneming

De subsidiabele kosten van de investering moeten €5.000.000 bedragen of meer. Voor Industriële ondernemingen op de Zernike-Campus ligt de ondergrens op €1.000.000,- De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor het mkb en maximaal 10% voor grote ondernemingen, tot een maximum van €3.000.000,- Dit bedrag is het maximale budget per project. Voor deze regeling is €10.000.000,- beschikbaar gesteld.

Openstelling

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 maart 2021 worden ingediend tot en met 31 december 2023.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

10 + 14 =