29/04/2019 – EFRO-subsidies

Nieuwe ronde EFRO-subsidies in
Noord-Nederland

Vanaf 15 mei kunnen in Noord-Nederland weer aanvragen worden ingediend voor meerdere subsidies uit het Europese EFRO-programma. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb’ers en/of grote ondernemingen, al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen en andere partijen.

Het gaat om de volgende EFRO-subsidies:

Valorisatie
Met deze regeling worden kansrijke innovatieve projecten gesubsidieerd die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij de marktlancering (TRL-niveau 5 t/m 7). Met andere woorden: er ligt een duidelijk plan en het is nu tijd om dit te gaan bouwen en testen. Het subsidiepercentage is 35%.

Kennisontwikkeling
Deze regeling is bedoeld voor mkb’ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. Voorwaarde hierbij is een samenwerking met andere mkb’ers en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Immers, zonder (nieuwe) kennis komt innovatie niet tot stand. Het subsidiepercentage is 40%.

Human Capital
Vanuit deze regeling worden samenwerkingsverbanden tussen het mkb en kennisinstellingen gesubsidieerd die inzicht vergaren in de toekomstige arbeidsmarktvraag en een daarbij passend opleidingsaanbod ontwikkelen. Het subsidiepercentage is maar liefst 50%.

Proeftuinen
Deze regeling faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Ook is het mogelijk om verschillende proeftuinen (beter) met elkaar te verbinden. Zo worden proeftuinen gecreëerd waar mkb’ers innovaties kunnen testen in proefopstellingen en/of real life omgevingen. Het subsidiepercentage is 40%.

Open Innovatie Call 
Met deze regeling worden bedrijfsleven en kennisinstellingen uitgenodigd om samen met vernieuwende initiatieven te komen die zowel een economische als maatschappelijke bijdrage leveren aan de regio. Er wordt vooral niet voorgeschreven welke projecten en/of activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Het subsidiepercentage is 40%.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

6 + 14 =