21/02/2019 – Groningen stimuleert innovatief en duurzaam mkb

Groningen stimuleert innovatief en duurzaam mkb

De provincie Groningen stelt in totaal €1,6 miljoen beschikbaar om te stimuleren dat in de provincie Groningen gevestigde mkb-bedrijven investeren in innovatie en duurzaamheid.

 De provincie wil met het programma Innovatief en Duurzaam mkb Groningen zichzelf profileren als innovatie- en duurzaamheidsregio. Daarnaast zijn vernieuwende projecten voor Groninger mkb-bedrijven belangrijk in de ontwikkeling naar een duurzame bedrijfsvoering.

Bedrijven in detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw kunnen geen aanvraag doen.

Aanvragen moeten o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om projecten van één of meerdere Groningse mkb-ondernemers, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling;
  • Het gaat om concrete (innovatie) projecten die duurzame producten en/of productieprocessen opleveren;
  • Projecten moeten een innovatief karakter hebben, waarbij de focus nadrukkelijk ligt op investeringen in vernieuwende technologie. Het moet daarbij gaan om projecten waarbij sprake is van significante verbeteringen van producten of de processen waarmee producten worden voortgebracht;
  • Projecten zijn duurzaam;
  • Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen;
  • Op het tijdstip van indiening van de aanvraag mag nog geen aanvang zijn gemaakt met het project.

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten. De minimale bijdrage vanuit het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen bedraagt per project €10.000,- en de maximale bijdrage €50.000,-.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

9 + 2 =