04/01/2019 – Financiering voor start- en scale-ups

Drie succesvolle financieringsregelingen voor start-ups en scale-ups

Met name kleine bedrijven, starters, innovatieve bedrijven en snelle groeiers hebben relatief veel behoefte aan financiering om hun groei- en innovatieplannen te kunnen bekostigen. Maar juist zij hebben moeite die financiering te vinden. Daarom zijn onderstaande financieringsregelingen in het leven geroepen die ondernemers in verschillende levensfasen van hun bedrijf helpen.

Innovatiekrediet
Innovatiekredieten zijn leningen bedoeld voor de financiering van risicovolle technologische en klinische ontwikkelprojecten van ondernemingen. Hiermee worden ontwikkelingsprojecten (producten, processen en diensten) ondersteund waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. De focus ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct. Het krediet bedraagt maximaal €10 miljoen voor een technisch ontwikkelproject en maximaal €5 miljoen voor een klinisch ontwikkelproject. Het kredietpercentage hangt af van de grootte van de onderneming.

Vroegefasefinanciering (VFF)
Deze financieringsvorm is een risicodragende lening waarmee innovatieve starters (≤ 5 jaar) en mkb’ers kunnen onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het onderzoeken van commerciële concepten, het bekijken van welke markt voor het product geschikt is en het ontwikkelen van de juiste licenties. Zo komt het idee van de planfase in de startfase. De lening kan oplopen tot €350.000,- per project, afhankelijk van het type project en de type onderneming. De VFF is er voor elke innovatieve starter, zolang er zicht is op een toekomstige investering.

Seed Capital
Met deze regeling helpt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk fondsen die investeren in kansrijke technostarters en creatieve starters. Daarnaast helpt de betreffende fondsmanager met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Zo biedt Seed Capital investeerders voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen. Starters/ondernemers die op zoek zijn naar een investeerder, kunnen direct terecht bij de investeringsfondsen. Elk fonds heeft afzonderlijke investeringsstrategie en –focus, zoals medische technologie (health-care), life-sciences, duurzaamheid, transport of ICT.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

1 + 15 =