Home » DUMAVA subsidie

28/04/2023

IN SEPT ’23 MEER BUDGET VOOR HET VERDUURZAMEN VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Wat houdt de regeling in?
Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben deze gebouwen ook een voorbeeldfunctie. Het hoofddoel van deze regeling is daarom om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap.
Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling.
Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis.
Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste.
Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister.
Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk.
Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum.

Klik hier voor meer informatie!

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

2 + 14 =