18/03/2020 – Coronavirus: noodmaatregelen voor bedrijfsleven

Coronavirus: noodmaatregelen voor bedrijfsleven

De situatie

Terwijl het coronavirus begin deze maand al zijn weg baande door Europa, waren de rekenmeesters van het kabinet nog optimistisch. De Nederlandse economie zou 1,4 procent gaan groeien in 2020 volgens het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB ging er toen nog vanuit dat het coronavirus vooral Azië zou raken en dat China snel zou herstellen – iets wat nu al volkomen achterhaald is.

We weten met elkaar (nog) niet wat er gaat gebeuren. De huidige situatie in ons land is uniek. We kunnen niets bedenken wat hier op lijkt, zeggen de specialisten. Het is overal en tegelijkertijd én raakt een substantieel deel van de economie en dat is nog nooit eerder gebeurd.

Aanbodcrisis

Ook bijzonder is dat het nu vooral gaat om een ‘aanbodcrisis’. Economie gaat over vraag (mensen willen wat kopen) en aanbod (er is wat te koop). Tijdens de financiële crisis was er een vraagprobleem: mensen durfden even niks meer uit te geven, bedrijven durfden niet te investeren.

Op dit moment is er eerder een aanbodprobleem: er is nu, in veel sectoren, even niets te koop. Geen etentje in een restaurant en geen sportles in de fitnessclub.

Overheden kunnen dat aanbod niet terug toveren: ze hebben immers zelf geoordeeld dat die zaken dicht moeten. En de vraag stimuleren heeft – op dit moment – ook weinig zin, want de consument wil best uit eten, naar sportles of wiet kopen, maar kan dat niet, want een hoop is dicht.

Het aanbod moet dus weer terugkomen. En hoe sneller de ziekte onder controle is, hoe sneller de economie op orde is, zou je denken. In de tussentijd is het aan overheden en centrale banken om ervoor te zorgen dat (gezonde) bedrijven niet omvallen.

Maatregelen en steun

Op dit moment is er een aantal maatregelen dat jouw onderneming zou kunnen ondersteunen.  Echter, je moet nu handelen en de continuïteit van je onderneming waarborgen.

Graag geven we je een overzicht van het pakket van maatregelen dat door het kabinet op dit moment wordt aangeboden (bron: rijksoverheid.nl).

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Aanpassingen Ruber Acia in Roden en Emmen

Ook bij Ruber Acia nemen wij onze verantwoordelijkheid. Daar waar het mogelijk is zullen we zoveel mogelijk vanuit huis werken – optimale dienstverlening, maar dan op afstand. Onze medewerkers in Roden en Emmen kunnen door onze online systemen prima hun werkzaamheden op andere locaties verrichten. De afspraken zullen de komende periode niet op locatie, maar per telefoon, Google Hangouts, Skype of per e-mail plaatsvinden. Het zal even wennen zijn, maar samen gaat het zeker lukken.

Wat betekent dit concreet?

De medewerkers van Ruber Acia zullen in ieder geval tot 6 april, zo veel mogelijk thuis werken. Omdat wij vanuit huis werken, zetten we de fysieke afspraken om naar telefonische, Google Hangouts of skype afspraken. Tijdens kantoortijden zijn wij per mail info@ruberacia.nl bereikbaar. De consultants zijn ook op hun mobiele nummers en per e-mail te bereiken.

Ruber Acia blijft daarnaast uiteraard gewoon bereikbaar voor al uw vragen en het bespreken van lopende en nieuwe subsidiekansen voor uw bedrijf.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

12 + 4 =