09/03/2020 – Subsidie VIA organisatie innovatie

Ruber Acia innoveert de eigen organisatie

 

Ruber Acia helpt ondernemers met goede ideeën en producten (verder) te innoveren. Daarmee dragen wij ons steentje bij aan vernieuwing.

Dit betekent dat wij zelf ook niet stil willen en kunnen zitten. Daarom hebben wij subsidie aangevraagd en gekregen vanuit het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het vernieuwen van onze organisatie.

Het subsidielandschap wordt namelijk steeds ingewikkelder. Subsidieregelingen worden specifieker en om subsidie succesvol aan te kunnen vragen, is een steeds inhoudelijker beschrijving van projecten noodzakelijk.

Onze klanten vragen daarom steeds meer expertise en achtergrondkennis van ons als intermediair over hun specifieke gebieden/sectoren. In de markt wordt kennis namelijk als basis voor innovatie gezien, en dus moeten wij hierin mee kunnen blijven komen willen we onze huidige en toekomstige klanten kunnen blijven bedienen. Daarom willen wij als “full service” subsidiekantoor ons gaan specialiseren en meer kennis in huis te halen. Daarnaast merken wij dat onze klanten ontzorgd willen worden, en tegelijkertijd eigenaar willen blijven van hun subsidietrajecten. Dit begrijpen wij.  En dit vraagt om open en transparante communicatie van ons, wat een andere (meer digitale) manier van werken vereist.

Wij hebben daarom CBEE Clever ingeschakeld als adviseur om ons te adviseren en te begeleiden bij het herinrichten van onze organisatie, opdat wij meer specialistisch te werk kunnen gaan om aan de vraag vanuit de markt te kunnen blijven voldoen. Digitalisering van de organisatie is hierbij een rode draad.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

13 + 9 =