Voucher 

Voucher MKB Advies Drenthe

Wat houdt de regeling in?

Deze subsidieregeling heeft tot doel om de Drentse economie te stimuleren. Door gebruik te maken van een zogenaamde “kennisleverancier” kunnen ondernemers gestimuleerd worden tot verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe.

Deze regeling (ook wel voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning voor het inschakelen van een collega-ondernemer als kennisleverancier. Deze moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de nieuwe plannen te ondersteunen.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een kennisleverancier ten behoeve van bedrijfsontwikkeling. Daarbij wordt aangesloten op ten minste één van de volgende thema’s:

  • Groen: het gaat hierbij om het verduurzamen van de bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot.
  • Slim: dit ziet op innovatie (zowel technische als marktinnovatie) en/of meer datagedreven bedrijfsvoering.
  • Impact: wanneer de aanvrager stappen wil zetten die van sociaal-maatschappelijke meerwaarde zijn.

De thema’s zijn al met al breed ingestoken en veel verschillende initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Wie komt voor de voucher in aanmerking?
Alleen Drentse mkb bedrijven komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidiebijdrage
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,–. Het minimale subsidiebedrag is €1.000,-.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

11 + 12 =