VIA 2021

Softwareontwikkeling

Let op: Deze regeling wordt begin november 2021 opnieuw opengesteld. De precieze datum is nog niet bekend, maar de aanvraag nu voorbereiden is essentieel omdat het budget op de dag van openstelling direct uitgeput zal zijn.

Wat houdt de regeling in?
De VIA 2021 heeft als doel om innovatie en economische ontwikkeling in het mkb in Noord-Nederland te stimuleren. Subsidie is beschikbaar voor de ontwikkeling van proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst dat nieuw is voor uw onderneming.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die werken aan de ontwikkeling van:

  • Een softwarematig product of dienst dat nieuw is voor uw onderneming;
  • Proof of concept software: de ontwikkeling van een digitale code die nodig is om het nog niet eerder bewezen technische werkingsprincipe van de innovatie aan te tonen.

Belangrijke voorwaarde van de ontwikkeling is dat u voornemens bent deze te vermarkten. Dit betekent dat projecten om uw eigen processen te digitaliseren/optimaliseren niet subsidiabel zijn.

Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige;
  • De loonkosten van werknemers en eigen uren.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiepercentage is 35% voor middelgroot MKB en zelfs 45% voor klein MKB. De minimale subsidiabele kosten zijn €10.000,-; de maximale subsidie is €50.000,-.

Wie komt voor de VIA regeling in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de VIA subsidie moet uw bedrijf gevestigd en actief zijn in Drenthe, Friesland of Groningen.

VIA 2021: drie pijlers
De VIA 2021 bestaat in totaal uit drie pijlers (of instrumenten) waarmee innovatie en economische ontwikkeling in het Noordelijk mkb worden gestimuleerd. Dit zijn:

  1. Ontwikkelingsprojecten (klik voor meer informatie);
  2. Softwareontwikkeling;
  3. Innovatie van de organisatie (klik voor meer informatie).

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

14 + 2 =