VIA 2021

Innoveer uw organisatie

Wat houdt de regeling in?

De VIA 2021 heeft als doel om innovatie en economische ontwikkeling in het mkb in Noord-Nederland te stimuleren. Subsidie is beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe organisatie-, samenwerkings- of verdienmodellen. Ook  advies m.b.t. de implementatie van het nieuwe model is subsidiabel. Aanleiding hiertoe zijn nieuwe ontwikkelingen of marktomstandigheden waar door middel van onderhavig project op ingespeeld wordt.

Subsidiabele kosten
Subsidiabel zijn de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie voor advies en coaching.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiepercentage is 50%; de minimale subsidiabele kosten zijn €10.000,-; de maximale subsidie bedraagt €12.500,-.

Wie komt voor deze regeling in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de VIA subsidie moet uw bedrijf gevestigd en actief zijn in Drenthe, Friesland of Groningen. Aanvragen kunnen worden ingediend door één mkb’er, of door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb’ers.

VIA 2021: drie pijlers
De VIA 2021 bestaat in totaal uit drie pijlers (of instrumenten) waarmee innovatie en economische ontwikkeling in het Noordelijk mkb worden gestimuleerd. Dit zijn:

  1. Ontwikkelingsprojecten (klik voor meer informatie);
  2. Softwareontwikkeling (klik voor meer informatie);
  3. Innovatie van de organisatie.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

6 + 6 =