Valorisatie

Valoriseren van innovatieve ideeën

Let op: Deze call is momenteel gesloten.  Het is niet mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. Mogelijk komt in het najaar van 2020 een nieuwe openingsronde. Neem contact met ons op om uw project en de mogelijkheden te bespreken.

Wat houdt de regeling in?
Noordelijke bedrijven hebben veel goede ideeën voor innovaties en met de subsidieregeling Valorisatie wordt vooral de fase tussen productontwikkeling en marktintroductie financieel ondersteund. Hiermee wil subsidieverstrekker Samenwerkingsverband Noord-Nederland innovatieve ondernemers stimuleren om deze ideeën voor innovaties om te zetten in concrete acties. De innovaties hebben economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?
Bij de subsidieregeling Valorisatie gaat het om kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering (TRL-niveau 5 t/m 7). Hierdoor is kapitalisatie snel mogelijk.

Denk aan product-, proces- of dienstinnovaties die:

  1. De innovatiekracht van de aanvrager(s) duurzaam versterken.
  2. In een praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest.

Subsidiebijdrage
Het subsidiepercentage is 35% van de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. De minimale subsidiebijdrage is €100.000,- en er is geen maximum bedrag vastgesteld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot additionele provinciale cofinanciering met een maximum van 10%.

Wie komt voor de Valorisatie in aanmerking?
Met name het MKB, maar ook kennisinstellingen en grote bedrijven komen in aanmerking. Het MKB moet een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

7 + 14 =